Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Arbejdsmiljøstyring

Arbejdsmiljøstyring eller arbejdsmiljøledelse er et begreb der vinder stadig mere indpas i virksomhederne.

BAR transport og engros vil fremover udgive en række materialer, der kan støtte processen i de virksomheder der ønsker at arbejde med metodisk arbejdsmiljøstyring:

 

Rammesystem til arbejdsmiljøstyring

 

I Rammesystemet findes en række blanketter, således at hele arbejdsmiljøindsatsen kan favnes i et og samme system.

 

Rammesystemet ligger downloades som en ZIP fil (sammenpakket fil) hvilket betyder, at man skal have et ZIP-program installeret på sin computer. Programmet kan hentes ved at klikke her.

 

Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører

Denne håndbog henvender sig primært til chaufføren, en den vil, p.g.a. sin modulopbygning, kunne fungere som støttemateriale i forbindelse med indøvelse / instruktion.

Arbejdsmiljøhåndbog for Grovvarebranchen (ZIP fil)

håndbog henvender sig til produktion af korn og foderstoffer. Håndbogen er bygget op så den følger produktionsflowet med en gennemgang af arbejdsmiljøproblemer i de enkelte processer. Man vil desuden kunne gå ind emnevis fx under "støv" for at få et overblik over problemstillingen. Kan anvendes i APV processen, samt som instruktionsmateriale.

 

Bemærk ! Håndbogen er udarbejdet i WindowsHelp - et lille program, som kan afvikles under alle PC'ere med Windows installeret. Filen skal hentes fra hjemmesiden og installeres på lokal PC

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Denne side indeholder generelle vejledninger og andet materiale for alle virksomheder og ansatte inden for brancheområderne i Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk