Print siden

Oversigt over alle materialer

fra brand og redning

 

 

Arbejdsmiljø-konference Brand og redning 2012

 

Brand og redningsudvalget afholder en arbejdsmiljø-konference på Hotel Nyborg Strand d. 25. september. Her sættes fokus på nogle vigtige arbejdsmiljøemner: Mental forberedelse, brug af hjelmkamera, indsatser ved spildevand, fra runde brandmænd til sunde brandmænd, Redder uden skader samt sikkerhed.
Se program og tilmelding

 

Grundmateriale

Brancheområder

Til top

Asbestforurenede brand- og skadesteder

2013

Målet med branchevejledningen er at ”klæde ledelse og medarbejdere på" til at håndtere indsatser på brand- og skadesteder, hvor der forekommer asbest på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Til top

Brand og redning

Brand og redning

 

Ulykker

 

 

Instruktionsmateriale

 

Andre materialer

 

På branchesiden kan du også finde kampagner .