Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Grundmateriale

Branchevejledning om indsatsbeklædning til ambulancetjeneste

2015

Revideret vejledning om indsatsbeklædning til ambulancetjeneste

Hent vejledning

Til nyansatte indenfor brand og redningsområdet

2012

 

Vejledning om nyansatte indenfor brand- og redningsområdet er blevet opdateret og udvidet med tjeklister til virksomheden og tjeklister til den ny ansatte.

 

Tjekliste til virksomheden
Tjekliste til nyansatte

Sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk

2011

Denne branchevejledning giver råd og vejledning til brand- og redningsbranchen om sikkerhed og sundhed under øvelser og træning, kombineret med de øvrige branchevejledninger indenfor brand og redning.

Brancheområder

Til top

Asbestforurenede brand- og skadesteder

2013

Målet med branchevejledningen er at ”klæde ledelse og medarbejdere på" til at håndtere indsatser på brand- og skadesteder, hvor der forekommer asbest på sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Hent vejledning

Sikkerhed og sundhed ved røgdykning

2017

Branchevejledning om forebyggelse af ulykker og sygdom ved røgdykker indsatser

Hent vejledning

Personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand og redningsindsatser

2012

Vejledning om hjelme, indsatsdragt, fodtøj mv. til brug ved brand og redningsindsatser.

Hent vejledning

Sikkerhed og godt arbejdsmiljø ved redningsdykning og overfladeredning

 

2018

Vejledning for redningsdykkere i de danske redningsberedskaber til understøttelse af sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig udførsel af akutte redningsopgaver.   

Til top

Brand og redning

Denne del af BAR Transport og engros hjemmeside omhandler arbejdsmiljøet indenfor brand- og rednings-branchen.

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk