Sikring af skade- og uheldssteder

 

Hent vejledningen som PDF fil

Hent bilaget til vejledningen - læs bilaget herunder

 

Planudvalget for brand- og redning vil med vedlagte branchevejledning vejlede om, hvordan man undgår de mange uheld, hvor brand- ambulance- og redningsfolk bliver påkørt eller udsættes for risiko herfor under rednings- rydnings- eller bjærgningsopgaver på vore veje. Sikkerheden kan forbedres ved hjælp af de forebyggende foranstaltninger, der fremgår denne vejledning, der er udarbejdet i samråd med Vejdirektoratet, Rigspolitiets Færdselsafdeling og Arbejdstilsynet.

 

Planudvalget opfordrer alle brand- og redningsvæsener til at gennemgå og øve vejledningen med deres mandskaber og kontakte de lokale politimyndigheder for at skabe enighed om arbejdet og opgavefordelingenpå skadestederne.

 

Et udryknings- eller bjærgningskøretøj, der opfylder lovens krav om synlighed, giver ikke tilstrækkelig sikkerhed for mandskabet, når køretøjet holder og arbejder på et skadested, derfor bør alle køretøjer arbejde med tændte havariblink og blå udrykningslygter.

 

De blå blitzlamper samt advarselstavler med blåt blink og undertavle "ULYKKE", der omtales i teksten, anbefaler Planudvalget anskaffet og anbragt på de brand- og redningskøretøjer, der bruges ved brand-, rednings- og bjærgningsopgaver. De skal være med til at forbedre sikkerheden for de brand- og redningsfolk, der arbejder på gade og vej.

 

Det er vigtigt, at brand- og redningsfolks personlige mundering opfylder de standardiserede krav til

tydeligt synligt arbejdstøj i henhold til Arbejdstilsynets regler.

 

Hvis arbejdstøjet ikke opfylder reglerne, kan det suppleres med reflekterende trafikveste.

De i vejledningen omtalte tavlevogne er udstationeret af Vejdirektoratet og skal rekvireres via Alarmcentralen hos Falcks vagtcentral i det amt/politikreds, hvor den skal anvendes. Tavlevognene og de tilsvarende containervogne er fortrinsvis beregnet til det overordnede vejnet – altså motorvejsnettet.

 

Vejledningen bedes anbragt på alle ambulance- brand- rednings- og bjærgningskøretøjer.

 

Med venlig hilsen

Planudvalget for brand- og redning under BAR transport og engros.