APV, det er ikke så svært

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig Arbejdspladsvurdering, en APV.

I korte træk går opgaven ud på, at virksomheden vurderer sit eget arbejdsmiljø og nedskriver i en handlingsplan, hvad man vil gøre for at løse eventuelle problemer.

Næste skridt er at følge handlingsplanen.
 

Arbejdstilsynet kan se, hvem der virkelig forsøger at løse deres arbejdsmiljøproblemer
Årsagen til kravet om APV er – udover et oprindeligt EU-krav – et ønske fra Arbejdstilsynet om at kunne prioritere sin indsats på virksomhederne, så de virksomheder, der ikke selv forsøger at løse deres arbejdsmiljøproblemer, kontrolleres mere end de, der arbejder fornuftigt med eget arbejdsmiljø.

Derfor skal jeres APV være tilgængelig i virksomheden - fx hvis Arbejdstilsynet under et besøg skulle ønske at gennemgå den.
 

Virksomhederne må selv vælge hvordan
Der er metodefrihed i forbindelse med APV-vurderingen og løsning af arbejdsmiljøopgaverne. Det vil sige, at I principielt kan gennemføre arbejdspladsvurderingen, som I vil: ved hjælp af spørgeskemaer, tjeklister, åbne skemaer, interview, personalemøde, sikkerhedsudvalgsmøder, osv.
 

Er der brug for eksperter udefra?
Ofte vil en virksomhed vælge at benytte BÅDE en ekspertvurdering OG de ansattes egen vurdering i en APV. Der er nemlig både krav om, at de ansatte er inddraget i forløbet, men der er også et krav om, at virksomheden søger hjælp, hvis der er problemer, den ikke selv kan vurdere eller løse.
 

En handlingsplan skal virkelig sikre handling
I lovgivningen stilles der krav om, at arbejdspladsvurderingen skal afspejle virkeligheden og være handlingsorienteret. Det skal altså fremgå, at I både har registreret de reelle problemer, og hvad I vil gøre for at løse dem.

Tidsfrister, løsninger, opfølgning og ansvarlige skal fremgå af handlingsplanen, der i sin opbygning ikke behøver at adskille sig fra de handlingsplaner/produktionsplaner, I bruger i produktionen til daglig (hvad er opgaven, hvem er ansvarlig, hvad er tidsfristen).

Handlingsplanen skal selvfølgelig indeholde realistiske tidsfrister – og fristerne skal overholdes.
 

Der er 5 faser i APV – det er fuldstændig som produktionsplanlægning:

 • Kortlægning (man undersøger, hvad der kan være problematiske forhold)
 • Vurdering (man vurderer, hvor stor risiko der er ved de fundne forhold)
 • Prioritering (man prioriterer, hvilke forhold man først vil gøre noget ved)
 • Handling (man finder løsninger og vælger tidsfrist og ansvarlige)
 • Opfølgning (man undersøger efter nogen tid om løsningen virkede)


6 områder, som SKAL vurderes i en APV:

 • Ulykkesrisici
 • Ergonomiske forhold
 • Fysiske forhold
 • Kemiske/ biologiske forhold
 • Psykiske forhold
 • Sygefravær
   

Sygefravær blev tilføjet til APV i 2005
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har vurderet, at godt 1/3 af sygefraværet kan fjernes ved at forbedre arbejdsmiljøet. For ufaglærte og kortuddannede faggrupper er tallet endnu højere. Det betyder, at der er god grund til at se på sammenhængen mellem sygefravær og arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.
 

Siden 2005 skal alle virksomheder derfor i deres APV vurdere:

 1. Om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan forårsage sygefravær.
 2. Om der er sygefravær, der kan være forårsaget af arbejdsmiljøet.

Hvis I blot vil overholde loven, er det tilstrækkeligt at besvare disse to spørgsmål i jeres APV (se APV spørgeskemaer på denne side).

Hvis svaret er ja, skal I naturligvis indskrive problemet i jeres handlingsplan med løsning, ansvarlig, frist og opfølgning.
 

Fokus på arbejdsmiljøet - ikke den enkelte
Når I arbejder med sygefravær og APV er det vigtigt at fokusere på arbejdsmiljøet. Sikkerhedsorganisationen skal ikke vurdere den enkelte medarbejders sygefravær eller arbejdsevne - det er en ledelsesopgave.
 

Er der brug for en indsats hos os?
Selvom jeres fravær ligger på et rimeligt niveau, kan det godt være fornuftigt at vurdere, om arbejdsmiljøet kan forårsage fravær.

 • Hvis I har højt fravær i bestemte faggrupper, funktioner eller afdelinger, skal I gøre en særlig indsats over for dem. Det drejer sig om at undersøge årsagen til fraværet og forebygge.
 • Har I har et generelt højt fravær, skal I se på hele arbejdspladsens organisation og kultur. I har ofte vidt forskellige billeder af problemets årsag og måske et konfliktfyldt forhold mellem ledelse og med-arbejdere. Næsten alle virksomheder vil i en sådan situation have brug for eksterne eksperter.

APV-materialet for BAU transport og engros

Hent Vejledning

Det åbne skema

 

I det åbne skema, beskrives og behandles én APV-opgave. I det åbne skema beskriver medarbejderen de forhold, de gerne vil have forbedret. For hver opgave udfyldes et eksemplar af det åbne skema. Til inspiration eller for at sikre, at branchens væsentlige problemer indgår i overvejelserne kan en eller flere tjeklister anvendes. En række åbne skemaer kan gøre det ud for en handlingsplan.