Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Grundmateriale

Hent vejledning

Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører 

2012

Denne håndbog henvender sig primært til chaufføren, men den vil også, p.g.a. sin modulopbygning, kunne fungere som støttemateriale i forbindelse med indøvelse / instruktion.

Hent vejledning

Distribution af varer

2011

Vejledning om krav til gode transport- og adgangsveje inkl. tjekliste.

 

Hent vejledning

Jeg kører lastbil

2012

Jeg kører lastbil er opdateret med en række gode øvelser for bl.a. træning af skuldre og nakke. De fleste kan klares uden rekvisitter, og enkelte kræver en elastik. Øvelserne kan også downloades i Powerpoint på bevarryggen.dk

Hvilken finger får du? Guide til trafiksikkerhedspolitik i virksomheden.

2012
Værktøjskassen er rettet mod alle virksomheder, som har medarbejdere,
der færdes i trafikken. Uanset om transportmidlet er cykel,
personbil, bus eller lastbil. Adfærd i trafikken kan påvirkes til at
blive bedre. Den enkelte ansattes adfærd i trafikken
medvirker til at skabe et godt eller dårligt billede af virksomheden.

Hent vejledning

Træn kroppen

2013

Bevægelse er meget vigtigt for at undgå ømhed i muskler og led efter mange timer ved rattet.

Bevarryggen.dk er opdateret med gode øvelser til lastbilchauffører til træning af bl.a. skuldre og nakke. Øvelserne kan udføres med og uden en elastik og kan downloades i Powerpoint og som faktaark. Som supplement er øvelserne udgivet i lommeformat.

 

Se mere på Bevarryggen.dk, klik her: http://www.bevarryggen.dk

Bliv køreklar

2010

Værktøjskassen giver gode råd om, hvordan en virksomhed kan håndtere situationer, hvor medarbejdere har været udsat for en traumatisk oplevelse, det kan f.eks. være i forbindelse med et trafikuheld – uanset om chaufføren er direkte involveret i et uheld eller stopper for at hjælpe medtrafikanter.

 

Her er en word-fil med udkast til beredskabsplan mv. Klik her for at hente filen

Stress og forebyggelse

Stress og forebyggelse

2017 

En værktøjskasse om arbejdsbetinget stress og hvad symptomerne er på kort og langt sigt samt gode råd til den enkelte, arbejdsmiljøorganisationen, kollegerne og ledelsen

Stress og forebyggelse

Førerpladsens indretning

2011 

Vejledning førerpladsens indretning og kollegatips – i både busser, lastbiler, varebiler og personbiler.

Gode arbejdsforhold for chauffører

2012

 

Chauffører afhenter og leverer varer hos mange forskellige kunder hver dag. Tjeklisten er et redskab til vurdering af og forslag til forbedring af leveringsforholdene.

Kræft blandt chauffører

2010

Pjece til chauffører med lang anciennitet i transportbranchen. En række udenlandske undersøgelser har vist, at chauffører har en øget risiko for en række kræftformer.

Branchevejledning – Når arbejdstøj er et personligt værnemiddel

2014

Vejledningen viser de mest brugte former for arbejdstøj i transportbranchen, der samtidig er et personligt værnemiddel.

Brancheområder

Til top
Hent vejledning

Jeg kører olie og benzin 

2016

Branchevejledning om kørsel med tankbil og håndtering af slanger med benzin, diesel- eller fyringsolie.

Hent vejledning

Jeg kører export- og langtur

2008

Vejledning om de særlige forhold ved exportkørsel, f.eks. mindre reparationer på køretøj, snekørsel, smugling, sundhed og ernæring mv.

Hent vejledning

Vejledning om eksportchaufføres sikkerhed

2009

Vejledning om forebyggelse af risiko for overfald ved eksportkørsel samt håndtering af hændelser.

Hent vejledning

Farligt Gods Guide - ny version

2017

ADR 2017 er trådt i kraft. Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros har derfor udgivet en ny version af Chaufførens farligt gods guide, som er opdateret med de seneste ændringer i ADR.

 

Se tjekliste til afsender af farligt gods

 

Hent vejledning

Branchevejledning om lettere flytning

2013

Vejledning om planlægning af lettere flytteopgaver og brug af tekniske hjælpemidler.

Jeg kører varer og gods

2013

Overblik over arbejdsmiljøforhold ved kørsel med mindre biler, herunder gode råd om alt fra løfteteknik og arbejdstøj til kørsel med trailer

Hent vejledning

Jeg kører med levende dyr

2010

Vejledning om håndtering af dyr og de særlige krav til rengøring og desinfektion af materiel.

 

Faktaark om husdyr-MRSA

Hent vejledning

Jeg er skraldemand

2011

Vejledning til branchen om indsamling af dagrenovation – inkl. afsnit om udbyderansvar og adgangsveje.

 

Hent vejledning

Jeg kører slamsuger

2010

Vejledning om de særlige regler ved arbejde med spildevand og kloakslam, herunder arbejdshygiejne og vaccination.

Transport og håndtering af asbest på genbrugspladser

2010

Vejledning om de særlige krav om afhentning af asbest på genbrugspladser og aflevering på deponi.

Jeg kører storskrald 

2010  

Vejledningen beskriver indsamling af forskellige typer storskrald. Målgruppen er skraldemænd og renovationsvirksomheder. Der er også et afsnit i vejledningen til kommunerne med gode råd om, hvordan ordninger bedst tilrettelægges, så der tages hensyn til skraldemændenes arbejdsmiljø.
Hent vejledning

Jeg kører foderstofbus

2001

Vejledning om transport af foder, herunder om risiko for smittespredning og rengøring af tanke.

Hent vejledning

Sikker transport af grovvarer

2005

Vejledning om levering af grovvarer fra tankbiler, med ladvogn og som pallegods.

Hent vejledning

Sikkerhed på gårdspladsen

2005 

Sikkerhed på gårdspladsen, printvenlig version

Folder til omdeling til landmænd om levering af varer.

Hent vejledning

Distribution af bageri produkter

2009

Vejledning om gode adgangsveje ved levering af varer samt regler om manuel håndtering, instruktion og oplæring mv.  

 

 
Hent vejledning

Vejledning om indbæring af øl og vand

2008

Vejledning om adgangsveje samt om brug af tekniske hjælpemidler ved levering af øl og vand.

 

Distribution og udbringning på cykel

2014

Arbejdsmiljø for avis-, cykel- og postbude.

Branchevejledeningen fortæller om risici ved arbejdet og anbefalinger til det gode arbejdsmiljø.

Den fortæller også om pligter og ansvar for ledelse og ansatte.

Handsker som personligt værnemiddel

2015

Vejledning om handsker som personligt værnemiddel

Til top

Godstransport

Denne del af BAR Transport og engros hjemmeside er målrettet arbejdsmiljøet for brancherne der beskæftiger sig med godstransport, herunder alle typer godstransport i form af eksportkørsel, renovation, post, dagligvarer samt forskellige specialtransporter

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk