Underviser login

Overskrift

Book et gratis virksomhedsarrangement med fokus på ulykker og forebyggelse

Tekst

Transportskolene i Danmark tilbyder - i samarbejde med BAU transport og engros - afholdelse af skræddersyede arrangementer for virksomheder indenfor brancherne indsamling af affald og transport af gods. Det er gratis og kan foregå hos virksomhederne selv. 

Udviklingen indenfor arbejdsmiljø-området har gennem mange år bevæget sig den rigtige vej, men ændringen sker på nogle områder som f.eks. arbejdsulykker meget langsomt. Dette er baggrunden for trepartsaftalen om den nationale, virksomhedsnære indsats for en generel forbedring af arbejdsmiljøet frem mod 2030. 

For indsamling af affalds vedkommende vil fokus være på arbejdsulykkerne mens det for godstransports er arbejdsulykker og psykisk arbejdsmiljø som indsatsen til rette sig imod. 

Vi vil opfordre alle virksomheder i de berørte brancher om at overveje tilbuddet - det koster ikke noget, og kan gøre en stor forskel.

Udviklingen i antal af alvorlige arbejdsulykker

Delbrancherne er overrepræsenteret ift. alvorlige arbejddsulykker og det forbedres ikke væsentligt over årene. 

Udviklingen i antal af øvrige arbejdsulykker

Det samme ses i forhold til de øvrige arbejdsulykker hvor der ses markant større hyppighed ved vand, kloak og affald.

Skræddersyet arrangementet

Skræddersyet arrangementet 

Der er for jer ingen omkostninger forbundet med arrangementet, og oplægget afholdes af erfarne undervisere fra transportskolerne.

I bestemmer selv tidspunktet og formen for arrangementet. Om det skal være på skolen, på virksomheden eller på en mælkekasse i hallen er op til jer, vi indretter os efter, hvad der fungerer bedst for jer. 

Overordnet er emnet arbejdsulykker inden for jeres branche, og vi vil udover erfaringerne med forskellige tiltag til forebyggelse komme f.eks. ergonomi, nudging og samarbejde. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål, konkret ud fra jeres forhold. 

Skoler

Deltagende transportskoler

AMU-Fyn
C.F. Tietgens Boulevard 27
5220 Odense SØ
Kontaktperson: Finn Ravn
Mail: fhr@amu-fyn.dk
Tlf. / mobil 66136670 / 22104131

 

AMU Syd
C. F. Tietgens vej 6
6000 Kolding
Kontaktperson: Bjarne Staun Pedersen
Mail: 
bjp@amusyd.dk
Telefon: 25240650

 

EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 14-18
6400 Sønderborg
Kontaktperson: Søren Neess Priisholm
Mail: eucsyd@eucsyd.dk
Telefon: 74124242

 

 

Interesseret i at høre mere?

Interesseret i at høre mere? 

Ring eller skriv til en af os


Susanne Linhart, DI
sli@di.dk
Mobil: 2228 8475


Benny Nymark Andersen 
benny.andersen@3f.dk 
Mobil: 2619 3858