Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Før køb

 

 

Generelle oplysninger og spørgsmål til leverandøren FØR køb af et teknisk hjælpemiddel:

 • Start med at fortælle, hvad hjælpemidlet skal bruges til, hvor det skal bruges, og hvem, der skal bruge det
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er der ved brug af hjælpemidlet?
 • Er der farlige dele og hvilke beskyttelsesanordninger leveres i givet fald?
 • Vil der være behov for nødstop – og hvor skal det evt. placeres?
 • Hvordan virker betjeningsgreb og styresystem?
 • Vil der udvikles støv og gasser, når hjælpemidlet bruges?
 • Kan det eksisterende udsugningssystem klare mængden af støv og gasser, eller bliver der behov for et nyt system?
 • Er hjælpemidlet konstrueret med så lavt støj- og vibrationsniveau som muligt?
 • Er der ekstremt varme eller kolde flader på hjælpemidlet – og kan disse isoleres eller beskyttes mod berøring?
 • Er der lasere eller andre lignende følere, og kan disses stråling elimineres?
 • Hvis ikke: hvilke forholdsregler skal der tages for at ansatte ikke udsættes for stråling?
 • Hvad er der gjort for at sikre mod elektrisk stød, især under rengøring og vedligeholdelse eller når døre, lemme eller styrepaneler åbnes?
 • Er der mulige risici fra andre energikilder som for eksempel hydraulik og pneumatik?
 • Følger forståelig information om installation, brug, rengøring, vedligeholdelse og reparation med hjælpemidlet?
 • Vil leverandøren informere virksomheden, hvis der opstår problemer med andre lignende hjælpemidler købt af andre brugere?
 • Er hjælpemidlet nemt at reparere?

 

Godstransport

Denne del af BAR Transport og engros hjemmeside er målrettet arbejdsmiljøet for brancherne der beskæftiger sig med godstransport, herunder alle typer godstransport i form af eksportkørsel, renovation, post, dagligvarer samt forskellige specialtransporter

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk