Trappekravlere

Trappekravlere - selvkørende trappevogne - bruges til transport på trapper af emner som f.eks. hårde hvidevarer, køkkenelementer, kopimaskiner, fjernsyn, computere, servere og lignende udstyr, flyttekasser og andre former for kasser, skabe, stole, kørestole m.m. Trappekravlere bruges blandt andet til intern transport, til flytteopgaver, distribution og vareudlevering og som led i transport af kørestolsbrugere.

FORDELE:

 • Letter arbejdet med transport af tunge byrder på trapper.
 • Kan mindske belastningen af kroppen.
 • Kan køre på mange trapper.
 • Kan fås i forskellige typer og udgaver, hvilket giver mulighed for valg og tilpasning til opgave og bruger.
 • At opgaver kan udføres af en person i stedet for af flere.

FORUDSÆTNINGER:

 • At trappekravleren er egnet til opgave og bruger.
 • At de fysiske rammer er egnet til brug af trappekravler.
 • At f.eks. trapper, transportveje og eventuelle biler er egnet.
 • Mulighed for opladning.
 • At eventuelle kunder accepterer brugen af trappekravler.
 • At der tilbydes instruktion og oplæring.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal trappekravleren bruges til?
 • Kan emnerne håndteres med trappekravler? Har de en beskaffenhed og udformning, der gør det muligt?
 • Hvilken type trappekravler er bedst egnet til opgave og bruger, f.eks. i forhold til teknik, størrelse, udformning, vægt, kapacitet m.m.?
 • Er de fysiske rammer egnet til brug af trappekravler? Har f.eks. trapper og øvrige transportveje passende udformning og beskaffenhed? Er eventuelle biler egnet til brug af trappekravler?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er der behov for at skabe forståelse og accept af brug af trappekravler hos eventuelle kunder?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af trappekravler?
 • Er den ønskede trappekravler CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted, samt at der føres tilsyn med, om instruktionen følges.
 • Sikre at brug, vedligeholdelse eftersyn finder sted efter brugsanvisningen.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Easy-Climb ApS
Telefon: 46595905 
www.easy-climb.dk 

 

Hovmand A/S
Telefon: 57833300 
www.hovmand.com 

Melko Electronic 
Telefon : 86 40 25 30 
www.trappetrans.dk