Fakta-ark og kampagne om ulykker

Introduktion til fakta-arkene

Der sker fortsat mange ulykker i transportbranchen. Hvert år kommer ca. 250 ansatte ud for en alvorlig ulykke, og 4-5 mister livet ifølge tal fra Arbejdstilsynet.

På trods af disse tal har mange virksomheder aldrig arbejdsulykker, og virksomheder og ansatte har svært ved at forestille sig, at der kan ske en ulykke med alvorlig personskade, når det aldrig er sket før, og arbejdsrutinerne ikke har ændret sig.

Derfor har BAU transport og engros udarbejdet en række faktaark med beskrivelse at typiske ulykker. Faktaarkene er udarbejdet i tæt kontakt mellem BAU transport og engros og Ar- bejdstilsynet.

Siderne kan printes fra BAU transport og engros’ hjemmeside til brug for dialogen internt i virksomhederne til medarbejdermøder og ved arbejdet i arbejdsmiljøorganisationerne.


Husk!

Det er ofte tilfældigheder, om det er en nær-ved- ulykke, en ulykke med alvorlig personskade eller i værste fald en ansat, der mister livet.

Tag ikke chancer, det er professionelt at arbejde sikkert.