Oversigt over alle materialer

fra jernbanetransport

Jernbanetransport

Jernbanetransport

Grundmateriale

Brancheområder

Til top

Pjece Dieselpartikler og tog​

2018

Pjecen informerer om dieselpartikler og arbejdsmiljø. 

Den kommer med forslag til, hvordan personale, der arbejder i og ved dieseltog, kan reducere risikoen under arbejdet.
 

 

Ulykker

 

 

Instruktionsmateriale

 

Andre materialer

 

På branchesiden kan du også finde kampagner og rapporter om arbejdsmiljøforhold.