Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Grundmateriale

Hent vejledning

Håndbog for Lagre og vareterminaler

2014

Arbejdsmiljøhåndbog for lagre med fokus på både regler, udstyr, indretning og adfærd.

Hent vejledning

2013

Bevægelse er meget vigtigt for at undgå ømhed i muskler og led efter mange timer ved rattet.

Bevarryggen.dk er opdateret med gode øvelser til truckførere til træning af bl.a. skuldre og nakke. Øvelserne kan udføres med og uden en elastik og kan downloades i Powerpoint og som faktaark. Som supplement er øvelserne udgivet i lommeformat.

 

http://www.bevarryggen.dk/oevelser/#truck

 

Intern færdsel

2014

Manglende adskillelse mellem gående og kørende transport er en af de væsentligste årsager til ulykker på lagre. Denne vejledning beskriver kort reglerne og viser eksempler.

Kørsel med truck

2014

Denne vejledning sætter fokus brug af trucks, el-heste og andre kørende tekniske hjælpemidler i virksomheden.

Brancheområder

Til top

Tømning og fyldning af containere

2013

Branchevejledningen samler de mange gode erfaringer om tømning og fyldning af containere - herunder gassede containere og containere, hvor varerne kan afgasse.

Hent vejledning

Jeg arbejder i trælast

2014 

Branchevejledningen har fokus på de større trælastlagre. Den giver et overblik over bl.a. APV, instruktion, ulykkesforebyggelse og personlige værnemidler samt udstødningsgasser i drive-in haller.

Hent vejledning

Vejledning om arbejde i frysehuse

2010

Vejledning med særligt fokus på arbejde i kulde.

Hent vejledning

Terminaler til pakkedistribution

2013

Vejledning om pakketerminaler med særlig fokus på ergonomi og brug af tekniske hjælpemidler.

Håndtering af Blomstercontainere

2010

Vejledningen omfatter håndtering af blomstercontainere, herunder ompakning og intern transport hos grossisten.

Hent vejledning

Arbejdsmiljø på havne

2012

Vejledning om arbejdsmiljø på havne med udgangspunkt i reglerne om APV.

Hent vejledning

Vejledning om containerterminaler

2011

 

Vejledning om arbejdsmiljøforhold ved containerhåndtering på havne.

Hent vejledning

Vejledning om håndtering af vindmøller på havne

 

Med vejledningen får ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen input til, hvordan de skal indrette sig og arbejde, når de skal håndtere vindmølledele på havne

Lastning og losning af fly

2011

 

Vejledning om handling af bagage i lufthavne.

Transport og håndtering af asbest på genbrugspladser

2010

Vejledning om de særlige krav om afhentning af asbest på genbrugspladser og aflevering på deponi.

Hent vejledning

Håndbog for Genbrugspladser - Inspiration til et godt arbejdsmiljø

2003

Håndbog om arbejdsmiljøforhold på genbrugspladser med omtale af alle arbejdsprocesser, herunder håndtering af farligt affald, kundehåndtering m.fl.

 

- Håndbogen findes også i forkortet udgave herunder

Hent vejledning

Minihåndbog for Genbrugspladser - inspiration til et godt arbejdsmiljø

2003

Forkortet udgave af Håndbog for Genbrugspladser.

Forebyggelse af støveksplosioner i grovvarebranchen

2010

Indeholder ATEX regler, risikovurdering og ATEX APV for grovvarebranchen.

Hent vejledning

Arbejdsmiljøhåndbog for Grovvarebranchen

2001

--- Materialet er under revision ----

 

Hent vejledning

Vejledning om silorengøring

1991

Vejledning om sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold ved silorengøring.

Hent vejledning

Vejledning om Aflatoxin i foderstofbranchen

1996

Vejledning om risiko for påvirkning af Aflatoxin.

Kun tekstversion

Arbejde på trælasthandler og indsortering af træ

1997

Vejledningen kan p.g.a. formatet ikke lægges på nettet

 

Til top

Lagre og vareterminaler

Denne del af BAR Transport og engros hjemmeside er målrettet arbejdsmiljøet for brancherne der beskæftiger sig med lagre og vareterminaler, herunder engroslagre af enhver art, havne, lufthavne, postterminaler m.v. samt specialiserede lagre f.eks. tør-, køle- og fryselagre, genbrugsstationer m.fl.

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk