Denne del af BAU transport og engros hjemmeside er målrettet arbejdsmiljøet for brancherne der beskæftiger sig med Lagre og Vareterminaler, herunder engroslagre af enhver art, havne, lufthavne, postterminaler m.v. samt specialiserede lagre f.eks. tør-, køle og fryselagre, genbrugsstationer m.fl.