Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
Hent vejledning

Tunge løft på lager - rapport inkl.

 

Bilag 1: Kortlægningsskema

Bilag 2: Eksempel på info-ark løfteteknik og arbejdsteknik

Bilag 3: Tjeklister

Bilag 4: Vurdering af løft / belastning

2007

Hent vejledning

Rapport

 

Best Practise

 

- en opsamling af erfaringer og ideer til, hvordan de gode tekniske projekter skabes gennem samarbejde

2006

Hent vejledning

Rapport

 

Trivsel på lager

 

- erfaringer fra to danske lagervirksomheder

2006

Hent vejledning

Skema

 

Skub og træk af byrder

- skema til vurdering af skub og træk

2002

Hent vejledning

Vejledning

 

Unges arbejde

 

2002

Lagre og vareterminaler

Denne del af BAR Transport og engros hjemmeside er målrettet arbejdsmiljøet for brancherne der beskæftiger sig med lagre og vareterminaler, herunder engroslagre af enhver art, havne, lufthavne, postterminaler m.v. samt specialiserede lagre f.eks. tør-, køle- og fryselagre, genbrugsstationer m.fl.

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk