Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

Før køb

 

 

Generelle oplysninger og spørgsmål til leverandøren FØR køb af et teknisk hjælpemiddel:

 • Start med at fortælle, hvad hjælpemidlet skal bruges til, hvor det skal bruges, og hvem, der skal bruge det
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er der ved brug af hjælpemidlet?
 • Er der farlige dele og hvilke beskyttelsesanordninger leveres i givet fald?
 • Vil der være behov for nødstop – og hvor skal det evt. placeres?
 • Hvordan virker betjeningsgreb og styresystem?
 • Vil der udvikles støv og gasser, når hjælpemidlet bruges?
 • Kan det eksisterende udsugningssystem klare mængden af støv og gasser, eller bliver der behov for et nyt system?
 • Er hjælpemidlet konstrueret med så lavt støj- og vibrationsniveau som muligt?
 • Er der ekstremt varme eller kolde flader på hjælpemidlet – og kan disse isoleres eller beskyttes mod berøring?
 • Er der lasere eller andre lignende følere, og kan disses stråling elimineres?
 • Hvis ikke: hvilke forholdsregler skal der tages for at ansatte ikke udsættes for stråling?
 • Hvad er der gjort for at sikre mod elektrisk stød, især under rengøring og vedligeholdelse eller når døre, lemme eller styrepaneler åbnes?
 • Er der mulige risici fra andre energikilder som for eksempel hydraulik og pneumatik?
 • Følger forståelig information om installation, brug, rengøring, vedligeholdelse og reparation med hjælpemidlet?
 • Vil leverandøren informere virksomheden, hvis der opstår problemer med andre lignende hjælpemidler købt af andre brugere?
 • Er hjælpemidlet nemt at reparere?

 

Lagre og vareterminaler

Denne del af BAR Transport og engros hjemmeside er målrettet arbejdsmiljøet for brancherne der beskæftiger sig med lagre og vareterminaler, herunder engroslagre af enhver art, havne, lufthavne, postterminaler m.v. samt specialiserede lagre f.eks. tør-, køle- og fryselagre, genbrugsstationer m.fl.

Søg i al materiale

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk