Denne del af BAU transport og engros hjemmeside omhandler arbejdsmiljøet indenfor lufttransport, hvad angår cockpit- og kabinebesætnings-medlemmers arbejde ombord på luftfartøjer. Det omfatter luftfartsselskaber beskæftiget med transport af passagerer (rute-, charter- og taxiflyvning) og transport af gods i luften.