Søg efter:    

Ny version af Farligt gods guiden

 

Ny version af Farligt gods guiden

 

ADR 2015 er trådt i kraft. Derfor har BAR transport og engros udgivet en ny version af chaufførens farligt gods guide. Guiden er opdateret med de seneste ændringer i ADR.

 

Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej” kaldes i daglig tale blot for ADR. ADR-konventionen er det primære internationale regelsæt for vejtransport af farligt gods.  For at sikre at transport af farligt gods sker i henhold til gældende lovgivning, er guiden udarbejdet med det formål at give chauffører m.m. et nemt, overskueligt og simpelt værktøj, der er bygget op i en logisk rækkefølge.

 

Guiden forudsætter, at chauffører og andre involverede har gennemgået de lovpligtige kurser og bestået den relevante farligt gods eksamen.

 

Målet er, at guiden skal være en logisk arbejdsrækkefølge. Det vil sige dokumenter, udstyr, læsning, lastsikring, afmærkninger og transportens gennemførelse.

 

Du kan blandt andet få svar på følgende spørgsmål:

 

 • Hvilke dokumenter skal medbringes?
 • Hvad skal angives i transportdokumentet?
 • Er godset mærket som LQ eller EQ?
 • Skal jeg have skriftlige anvisninger - Sikkerhedskort og hvordan ser det ud?
 • Hvilke udstyr skal medbringes?
 • Hvilke brandslukningsudstyr skal medbringes?
 • Skal bilen/køretøjet være godkendt til kørsel gods?
 • Skal jeg have et ADR chaufførbevis eller andet?
 • Må forskellige klasser af farligt gods sammenlæsses?
 • Må forskellige klasser af klasse 1 stoffer (eksplosiver) sammenlæsses?
 • Er der begrænsninger for, hvor meget farligt gods der må køres med ad gang?
 • Sammenlæsning, fødevarer
 • Lastsikring
 • Hvordan skal køretøjerne være afmærket?
 • Hvordan skal emballage være afmærket?
 • Er der regler for statisk elektricitet?
 • Er der begrænsninger for, hvor meget der må/skal fyldes i tankbiler/ container mv?
 • Skal køretøjerne holdes under opsyn?
 • Er der tunnelrestriktioner for farligt gods?
 • Hvad skal jeg gøre ved et uheld/udslip?
 • Er der særlige sikringsregler for farligt gods?

 

I guiden finder du svar på mange flere spørgsmål og du finder flere kvikguides.

 

Du kan downloade branchevejledningen ”Farligt gods guide” her