Søg efter:    

Ansvarsfordeling i arbejdsmiljøet

 

 

Ansvarsfordeling i arbejdsmiljøet

 

Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret for, at virksomhedens regler bliver overholdt?

 

Det og meget mere, giver den nye branchevejledning fra BAR transport og engros ”Pligter, ansvar og potentielle gevinster” svar på.

 

Hvis man tog en rundspørge blandt alle medarbejdere, ville der måske komme forskellige svar: Nogle ville pege på virksomhedsejeren eller den daglige leder. Andre ville pege på arbejdsmiljørepræsentanten og andre igen på den enkelte medarbejders ansvar, når det gjaldt ansvaret for arbejdsmiljøet.

 

Men et sikkert og sundt arbejdsmiljø kan ikke løses af en enkelt person. Derfor sætter den nye vejledning fokus på det fælles ansvar i dagligdagen.

 

Som udgangspunkt er det virksomheden – altså arbejdsgiveren, der har det overordnede ansvar i forhold til arbejdsmiljøet, men i hverdagen er alle i virksomheden forpligtede til at bidrage til et sikkert arbejdsmiljø.

 

Virksomhedens arbejdsmiljø er et fælles ansvar.

 

Vejledningen giver en introduktion til den ansvarsfordeling,  der er mellem arbejdsgiver, leder/mellemleder og medarbejder i forhold til arbejdsmiljøet på virksomheder i transportbranchen.

 

I vejledningen finder du helt  konkrete eksempler på de ting, du har ansvaret for, når du er medarbejder, leder eller arbejdsgiver.

 

Derudover sætter vejledningen fokus på de gevinster, der er hele vejen rundt, når ansvarsfordelingen er klar og bliver overholdt.

 

Set fra medarbejderens side kan det lyde:

”Med en klar ansvarsfordeling ved jeg, hvad der forventes af mig.”

 

Set fra arbejdsgiveres side kan det lyde:

”Med en klar ansvarsfordeling føler jeg mig mere tryg den dag Arbejdstilsynet står der.”

 

Vejledningen kan være med til at sikre, at alle i virksomheden bliver informeret om ansvar, pligter og gevinster.

 

Du kan downloade branchevejledningen ”Pligter, ansvar og potentielle gevinster” her.