Søg efter:    

Under lup: Kriminalitet begået imod transportbranchen

Under lup: Kriminalitet begået imod transportbranchen

 

Kriminalitet begået imod transportbranchen bliver mere og mere sofistikeret. Det var bare en af pointerne på årets kriminalitetskonference arrangeret af BAR transport og engros.

Konferencen Forebyggelse af kriminalitet i vejgodstransporten, der blev afholdt i Nyborg d. 11 november, satte alle de kriminelle områder begået imod branchen under lup. Konferencen trak mere end 110 tilmeldte til.

 

Oplægsholdere og programpunkter spændte vidt fra emner, der involverede både politi, virksomheder, organisationer og chaufførerne selv. På den måde blev der sat fokus på alle tænkelige vinkler i forhold til området.

 

Oplæggene havde fokus på viden og løsninger. Og det overordnede spørgsmål var, hvordan virksomhederne i fremtiden kan sætte ind over for begået kriminalitet imod transportbranchen.

 

Sofistikeret kriminalitet

 

”Den kriminalitet, der bliver begået imod branchen, bliver mere og mere sofistikeret. Når bankerne er blevet så sikre, som de er i dag, rykker kriminaliteten andre steder hen – blandt andet til transportbranchen, hvor der er masser af værdier i form af varer,” fortæller Kjeld H. Jensen miljøkonsulent fra 3F.

 

Han har et eksempel fra Sverige, hvor der blevet stjålet en palle Gilette barberskum fra en transport. Efter 6-7 uger kunne man finde Gilette barberskum til billige chokpriser i alle kiosker i Göteborg-området.

 

”Det viser bare, hvor organiseret, det er. Ingen varer er for små eller uinteressante,” forklarer Kjeld Jensen, der bliver bakket op af Susanne Linhart, chefkonsulent fra DI.

 

”Det er tankevækkende, at bleer også er eftertragtede varer, fordi de er så let omsættelige og ikke kan spores som pc’ere og telefoner for eksempel kan.”

 

Journalist og konferencier på konferencen Claus Warncke bekræfter også, at de almindelige varer er eftertragtede.

 

”Kigger vi på virksomhedernes diesel, viser tal, at der årligt er et 5 % svind som følge af kriminalitet. Det er mange millioner, der er på spil hos virksomhederne.”

 

Insiderviden rammer hårdt

 

”Vi ved, at mere end 50 % af kriminaliteten begået imod transportbranchen kan henføres til insiderviden, og vi ved, at det både kan handle om salg af oplysninger eller konkrete aftaler, der fører til tyveri af egne varer. Problemet med insiderviden er, at hele branchen lider, for ingen ved hvem det er, og så føler alle sig mistænkeliggjort,” forklarer Kjeld H. Jensen fra 3F, der pointerer at grupperne, der har insiderviden spænder bredt. Det kan både handle om transport- og lagervirksomheder, men også ansatte hos speditører, formidlere og transportkøbere.

 

Og det slider ifølge Susanne Linhart fra DI hårdt på arbejdsmiljøet:

 

”Kriminaliteten begået imod branchen påvirker i høj grad virksomhedernes arbejdsmiljø. Det gælder både chaufførernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø.”

 

Vold og trusler om vold

 

Og netop chaufførernes psykiske arbejdsmiljø var et gennemgående tema på konferencen på tværs af alle emnerne.

 

Chauffør Kenth Kjølby Andersen stod frem med sin personlige beretning, efter at han selv havde været udsat for en kriminel hændelse under en transport.

 

Historien gjorde stort indtryk på både Susanne Linhart fra DI og Kjeld H. Jensen fra 3F.

 

”Det er mange skæbner og mange penge på spil. Den pågældende chauffør er invalideret efter, at han blev udsat for kriminalitet. Det koster på det personlige plan, og det koster for virksomheden. Udover at medarbejdere, der er udsat for kriminalitet, kan miste evnen til at arbejde, kan dem, der endnu ikke er ramt, gå rundt og være bange for, hvornår kriminaliteten mon rammer dem. Det er en helt konkret stressfaktor i hverdagen,” forklarer Kjeld H. Jensen fra 3F.

 

Åbenhed og fokus på løsninger

 

Både DI og 3F er optaget af, at finde løsninger, der kan bringe transportbranchen på ret køl igen.

 

”Der findes faktisk mange nye tekniske løsninger, der kan sikre imod kriminalitet. Og der er ingen tvivl om, at virksomhederne kan have glæde af kende til de mange muligheder og sætte fokus på problemerne,” forklarer Susanne Linhart fra DI

 

Ifølge Kjeld H. Jensen fra 3F skal branchen være åbne om problemerne, og derudover skal den enkelte virksomhed være særligt opmærksom på, hvad der kan gøre det svært at udøve kriminalitet mod dem.

 

”Vi ved for eksempel, at der sker langt mindre kriminalitet på de sikrede parkeringspladser, hvor der er videoovervågning og afspærringer. Men der er ikke så mange af dem, og de koster penge at bruge. Det betyder, at mange virksomheder springer over, hvor gærdet er lavest, og benytter de steder, der ikke koster noget. Men her lever kriminaliteten altså langt bedre.”

 

Planlægning af ny konference 

 

Både Susanne Linhart fra DI og Kjeld H. Jensen fra 3F glæder sig over det fokus, der er kommet på kriminalitet begået imod transportbranchen. For det har ikke altid været der.

 

”Tidligere har der været alt for lidt fokus på emnet i Danmark. Og derfor er vi glade for at have taget initiativ til konferencen, som vi planlægger at afholde igen næste år. Hvis vi skal fremad, kræver det, at vi er opdateret på området, ligesom tingene skal siges og høres mere end en gang,” fortæller Kjeld H. Jensen fra 3F, der fastslår, at Danmarks offentlige systemer også skal tænkes ind og agere hurtigere, hvis branchen skal problemerne til livs.

 

”Det nytter ikke noget, at virksomhederne ikke anmelder episoder, fordi de ikke bliver taget alvorligt, eller at politiet ikke har tid, når en trailer med sporingsudstyr bliver stjålet. Politiet skal altid bakke virksomhederne op, når de ringer ind. Hvis der ikke er konsekvenser for banditterne, vil problemerne bare accelerere.”

 

 

Her ses Padborg Secure Parking. En af de videoovervågede parkeringspladser, som virksomheder har mulighed for at benytte mod betaling. Her er chauffører og varer mere sikre end på mange andre parkeringspladser. Foto: Kjeld H. Jensen.

 

 

HUSK: BAR transport og engros sætter fokus på de psykiske arbejdsmiljø

 

I Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros er der løbende fokus på emnet. En af de nyeste vejledninger om emnet hedder ”Bliv køreklar igen – efter en voldsom oplevelse”.

 

Vejledningen beskriver, hvilke reaktioner du kan møde hos sig selv efter en voldsom oplevelse. Den beskriver, hvad du selv kan gøre for at komme godt gennem oplevelsen, og hvad kolleger, leder og familie kan holde øje med og gribe ind overfor. Den giver også et par konkrete og meget forskellige eksempler på voldsomme oplevelser.

 

Du får svar på  spørgsmålene:

 

  • Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?
  • Reaktioner efter en voldsom oplevelse/hændelse
  • Hvad kan du selv gøre for at komme videre?
  • Hvad kan kolleger og familie gøre?
  • Hvad kan leder og arbejdsmiljørepræsentant gøre?

 

Du kan downloade branchevejledningen ”Bliv køreklar igen – efter en voldsom oplevelse” her