Søg efter:    

Indsatsbeklædning til ambulancetjeneste

Er du i tvivl om jeres indsatsbeklædning lever op til de krav og regler, der er på området eller står du overfor køb af ny indsatsbeklædning og vil sikre dig, at det lever på til de nyeste regler, så læs med her.

 

I 2015 blev vejledningen, Indsatsbeklædning til ambulancetjeneste, revideret.

 

”Vejledningen er en hjælp til ambulancefolk, så de er klædt på bedst muligt i forhold til de situationer, de står i,” forklarer Finn Olsen, der er seniorkonsulent i brancheudvalget for brand og redning.

 

”En af de ting, der er revideret i 2015 er en ajourføring af de krav og standarder, der blandt andet er kommet omkring beklædningens synlighed,” fortæller Finn Olsen, der også nævner, at der er lagt vægt på komfort og ergonomi i tøjet.

 

Han opfordrer alle arbejdsmiljøorganisationer til at læse vejledningen igennem.

 

”Alle, der har med ambulancefolk at gøre, bør kende til de krav og standarder, der er på området. Og vejledningen gør det nemt. Den forklarer alt om alle beklædningsdelene.”

 

”Vi har også fastholdt kravet om, at beklædningen skal være flammehæmmende. Det har ellers været til diskussion, fordi nogen mente, det var unødvendigt. Men vi ser masser eksempler på, at ambulancefolk skal ind i forulykkede biler og deltage i frigørelse af tilskadekommende, og i de situationer er der risiko for, at bilen bryder ud i brand,” fastslår Finn Olsen.

 

Om Indsatsbeklædning

Ved indsatsbeklædning til ambulancetjeneste forstår man det udstyr, som de ansatte ved ambulancetjenesten behøver for at kunne udføre deres arbejdsopgaver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Alt udstyr skal være CE mærket og opfylde Arbejdstilsynets krav til personlige værnemidler.

 

Indsatsbeklædningen dækker over forskelligt udstyr. Blandt andet ambulancedragt, beskyttelseshjelm, beskyttelseshandler, beskyttelsesfodtøj, øjenbeskyttelse samt engangsudstyr mod smitte.

 

Se uddybende information om kravene til det enkelte dele af udstyret i den reviderede branchevejledning.

 

 

Du kan downloade branchevejledningen her: INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE.

 

Overblik over alle branchevejledninger

Der er nu lavet et specielt ringbind, hvor alle branchevejledninger, der har relation til ambulance- og sygetransport, er samlet.

 

Mappen kan rekvireres frit af medlemmerne af branchens organisationer hos Seniorkonsulent Finn Olsen på mail: finnolsen@live.dk  eller 20484612.