Søg efter:    

Arbejdstilsynet fører indsats i vejgodstransport

Arbejdstilsynet har udtaget branchen vejgodstransport til en særlig indsats i 2016 for at få reduceret antallet af ulykker. Det er nemlig i denne branche, at 54 % af transport-branchegruppens ulykker sker. Det betyder, at Arbejdstilsynet i løbet af året vil besøge en lang række transportvirksomheder med særligt fokus på virksomhedernes forebyggelse af ulykker. Antallet af ulykker skal nemlig sænkes.

 

Det giver en anledning til et dobbelttjek af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde.

 

”Det er en god idé at gøre det til en rutine at bruge 2-3 minutter på at snakke arbejdsmiljø, når man går i gang med sine arbejdsopgaver. Hvad kan jeg gøre her? Hvad virker, og hvad virker ikke? Og så handle på de ting, der ikke fungerer. På den måde bliver arbejdsmiljø og risikovurdering en naturlig del af arbejdet. Noget der ligger på rygraden i virksomheden, og så kan man nå rigtig langt,” forklarer Kjeld H. Jensen, miljøkonsulent fra 3F.

 

Arbejdstilsynet vil have fokus på fem særlige områder, hvor det er høj risiko for ulykker. De fem områder er:

 

  1. Snublen ved færden
  2. Fald ved arbejde i højden
  3. Akut fysisk ovebelastning ved manuel håndtering af hjælpemidler og gods
  4. Ramt af nedfaldne genstande ved hejsning/løft/transport af gods
  5. Påkørt ved aflæsning

 

”På trods af statistikkerne er der mange virksomheder, der aldrig har haft arbejdsulykker. Når arbejdsrutinerne ikke har ændret sig, betyder det, at virksomhederne og de ansatte kan have svært ved at forestille sig, at der kan ske en ulykke med en alvorlig personskade i netop deres virksomhed. Men det kan ske alle steder,” forklarer Susanne Linhart, chefkonsulent i DI. Hun opfordrer også alle virksomheder til at tage arbejdsmiljøbrillerne på og kigge på de fem fokusområder.

 

”Vi ved erfaringsmæssigt, at når der kører indsatser på specifikke området, så stiger interessen for de problemstillinger, der bliver kigget på. Og det betyder helt konkret, at risikoen for ulykker falder, hvis der kører en indsats på ulykker. Virksomhederne begynder at tænke mere over risici,” forklarer Kjeld H. Jensen fra 3F.

 

Han fastslår, at der ikke er ny viden i indsatsen.

 

”indsatsen er en repetition af alle de ting, virksomhederne burde vide. Det handler simpelthen om at vække opmærksomheden. Vi håber, at der sker færre ulykker, når der kommer fokus på området igen. Det er selvfølgelig det overordnede mål.” 

 

Her går det hyppigst galt

 

Ifølge Arbejdstilsynets tal står 10% af alle brancher for 61% af de alvorlige ulykker, det vil sige ulykker med over 3 ugers fravær – vejgodstransporten er på en 4. plads. Derfor sætter Arbejdstilsynet særligt fokus på branchen i 2016.

 

1.    Snublen ved færden 27%

2.    Arbejde i højden 20%

3.    Manuel håndtering af gods 13%

4.    Ramt af nedfaldne genstande 10%

5.    Trafikulykker 9%

6.    Påkørt ved aflæsning 8%

7.    Arbejde med maskiner 6%

 

Kilde: Arbejdstilsynet

 

Husk; det er professionelt at arbejde sikkert!

 

 

Her kan du få mere viden - viden der kan hjælpe din virksomhed godt på vej i forebyggelse af ulykker.

 

Her finder du pjecen Risikovurdering

 

Her finder du faktaark om ulykker 

 

Her finder du et link til Bevar ryggen

 

Her finder du pjecen Distribution af varer