Søg efter:    

Risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.

Arbejdsgiver har fået nye pligter fra 1. januar.

 


Den 1. januar 2016 trådte nye regler om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid i kraft. Reglerne skal være med til at sikre, at ansatte ikke bliver udsat for vold, trusler og anden krænkende adfærd på grund af deres arbejde, uanset hvor og hvornår det finder sted. 

 


Hvem gælder de nye regler for?

 


De nye regler gælder for alle virksomheder. Arbejdsgiver har nu pligt til at vurdere, om der er risiko for, at de ansatte kan blive udsat for arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.

 


Reglerne handler om den fysiske og psykiske vold, som klienter eller kunder udøver mod medarbejdere, men ikke om f.eks. trusler mod en leder efter uoverensstemmelser på arbejdspladsen.

 


Arbejdsgiveren skal sikre, at der i planlægningen af arbejdet er taget højde for, hvad det konkrete arbejde betyder for risikoen for vold i arbejdet og for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. 

 


I virksomheder, hvor de ansatte ikke er udsat for en risiko skal virksomhederne ikke foretage sig noget.

 


De nye pligter for arbejdsgiveren er:

 


•    Fastsættelse af retningslinjer samt vejledning af de ansatte i hensigtsmæssig håndtering af arbejdsrelaterede voldsepisoder uden for arbejdstid samt optakt til vold.
•    Bistå de ansatte med en eventuel politianmeldelse af en arbejdsrelateret voldepisode uden for arbejdstid.

 


Arbejdsgiveren skal ikke instruere om eller på anden måde gennemføre forebyggelsestiltag i forhold til medarbejderes private forhold eller ageren i fritiden, herunder medarbejderes valg af transportvej, boligforhold, indkøbsvaner, hobby, familieforhold e.l. 

 


Medarbejderne er ikke forpligtet til at følge vejledningen, da arbejdsgiveren ikke har instruktionsbeføjelser over de ansatte i deres fritid.


Læs mere her