Søg efter:    

Grove overtrædelser straffes hårdere

Virksomheder, der i 2016 får et forbud af Arbejdstilsynet, bliver fremover udtaget til skærpet tilsyn. Det skriver Arbejdstilsynet i deres nyhedsbrev i december.

 

Det skærpede tilsyn bliver gennemført der, hvor forbuddet blev givet og gælder ikke alle forbud. Forbud, der er givet på et risikobaseret tilsyn eller til en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, udløser ikke skærpet tilsyn

 

Udover det skærpede tilsyn bliver virksomheden offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside.

 

De skærpede regler er en del af en række tiltag, der i 2015 blev vedtaget med politisk flertal.

 

Den politiske aftale indeholder følgende initiativer:

 

 • Flere tilsyn med virksomheder med de største arbejdsmiljøproblemer
 • Flere oplysninger skal tælle med, når en virksomhed udvælges til tilsyn
 • Tilsyn skal gennemføres dér, hvor arbejdet bliver udført
 • Nystartede virksomheder skal have tilsyn tidligere
 • Arbejdsmiljøcertificerede virksomheder med problemer kan få tilsyn
 • Bedre kontrol af arbejdsmiljøcertificeringen
 • Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljøråd skal koordinere deres indsats
 • Målrettet adgang til Arbejdstilsynets vejledninger
 • Risikobaserede tilsyn skal varsles digitalt
 • Forsøg med at anmelde risikobaserede tilsyn
 • Undersøgelse af metode til at udvælge virksomheder til tilsyn
 • Grove overtrædelser skal give højere bøder
 • Tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne, skal skærpes
 • Brud på arbejdsmiljøregler skal hurtigt følges op
 • Regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal skærpes

Du kan læse mere her