Søg efter:    

Nudging: hvordan ændrer ansatte deres adfærd?

Ny rapport giver bud på nudgingmetoder indenfor lager og godstransportområdet

 

 

Rapporten Risikovurdering – med inddragelse af teori om nudging er blevet til i samarbejde mellem BAR transport og engros og iNudgeyou. I rapporten har iNudgeyou, som er et konsulentfirma med speciale i brug af nudging, kigget på lager og godstransportområdet:

 

Hvilke ulykkesrisici er der? Og hvordan kan de minimeres ved brug af metoden nudging?

 

Hvad er nudging?

 

Nudging er en metode, hvor man kan påvirke mennesker til at træffe et bestemt valg. Det kan handle om både gode og sunde valg, men også om uheldige og usunde valg. Metoderne i nudging er ofte meget visuelle.

 

Nudging er en ny tilgang til adfærdsændring, som i de senere år har vist mange gode resultater. Nudging har ofte gode resultater på de områder, hvor virksomheden tænker ”vi har prøvet alt og det hjælper ikke”.

 

Nudging vil ofte kunne bruges til at skabe opmærksomhed og øget fokus på bestemte ting, og derved være medvirkende til at medarbejdere ændrer deres adfærd i bestemte situationer.

 

Eksempler på nudging

 

Nudging kan for eksempel være et piktogram, der viser hvordan en kasse skal løftes hensigtsmæssigt. De fleste har den viden, men er ikke opmærksomme på det i løftesituationen. Ved at have piktogrammer på kasserne, øger man opmærksomheden og fokus helt konkret på emnet løfteteknik.

 

 

Et andet eksempel er visuelle afmærkninger, der sikrer at opmærksomheden øges på det pågældende område. På billedet ses en læssebagsmæk, som har fået skridsikkert bånd hele vejen rundt i en stærk farve samt en afmærkning af fødder indenfor kanten. Nudging-tiltaget vil give medarbejderen en øget opmærksomhed på faren ved at stå for langt ude ved kanten.

 

 

Baggrunden for rapporten om nudging

Der er mange ulykker indenfor lager- og godstransportområdet. iNudgeyou kiggede på, hvilke ulykker branchen havde og forholdt sig til den adfærd, der var forbundet med ulykkerne. Derefter udarbejdede de en række tanker i forhold til nudging indenfor problemområderne. Alt sammen med det formål at reducere antallet af ulykker i branchen.

 

Konklusionen i rapporten

 

Nudging har et stort potentiale indenfor ulykker på lager- og godstransportområdet er stort. iNudgeyou fandt flere områder, hvor det vil være oplagt at arbejde med metoden.

 

De ulykkesområder som rapporten kigger nærmere på er:

 

  • Snublen ved færden
  • Arbejde i højden
  • Manuel håndtering af gods
  • Påkørt ved aflæsning

 

I rapporten kan man som virksomhed danne sig et overblik over de forskellige faktorer, der øger risikoen for ulykker samt få indblik i, hvordan nudging kan bruges som et redskab i virksomhederne til at reducere ulykkerne.

 

Du kan læse hele rapporten Risikovurdering – med inddragelse af teori om nudging her.