Søg efter:    

Afsenderens farligt gods guide 2015

Få styr på regler og lovgivning –  og undgå store bøder.

 

 

 

 

Transportvirksomhederne, vognmænd og deres chauffører bestræber sig altid på at levere gode og professionelle transportløsninger på farligt gods området.

 

Desværre kan der ske fejl, og efter gældende national og international lovgivning kan afsenderen, transportøren og chaufføren idømmes meget store bøder for deres medvirken til forsendelser af farligt gods, der ikke opfylder lovens krav.

 

BAR transport og engros har nu udarbejdet en quick-guide Afsenderens farligt gods guide 2015, der sikrer overblikket.

 

Det er afsenderens opgave/ansvar at kontrollere, at alle regler for transporten er overholdt, inden køretøjet forlader læssestedet. Reglerne er komplekse og fylder over 1400 sider. Derfor er  hensigten med guiden at give afsendere af farligt gods et nemt, overskueligt og simpelt værktøj, der sikrer, at de overholder alle regler.

 

BAR transport og engros anbefaler, at alle virksomheder udarbejder en tjekliste, som anvendes ved enhver forsendelse af farligt gods.

 

Afsenderguiden er opdelt i 5 korte afsnit:

 

1. Inden transporten påbegyndes/bestilles

2. Inden læsningen påbegyndes

3. Under læsningen

4. Inden transporten forlader læssestedet

5. Diverse - herunder: frimængder iht .afsnit 1.1.3.6 , LQ gods - begrænsede mængder (Limited Quantities) EQ gods - Undtagne mængder,(Exempted Quantities) og søtransport.

 

 

Udover en gennemgang af de vigtigste ting, findes der også en afsender-kontrolliste i guiden. Her kan du som virksomhed krydse OK eller fejl af ved de mange emner.

 

 

Emnerne er listet her:

 

 

 • Chaufførs ADR-bevis kontrolleret
 • Billedlegitimation for køretøjets mandskab kontrolleret før læsning
 • Udstyr - se punkt 2
 • Transportdokument udleveret
 • Godset er korrekt emballeret – UN godkendt emballage
 • Godset afmærket med faresedler & UN nr.
 • Er lastsikringen i orden
 • Køretøj kontrolleret før læsning
 • Gods kontrolleret efter læsning
 • Køretøjerne er korrekt afmærket
 • Ved tanktransport kontroller yderligere
 • Godkendelsesattest kontrolleret
 • Køretøj korrekt afmærket med farenummer, UN nummer og faresedler
 • Ved transport af klasse 1 kontroller yderligere
 • Godkendelsesattest kontrolleret
 • Faresedler på køretøj kontrolleret
 • Godset sikret med stropper eller lignende

 

 

Her kan du kan finde Afsenderguiden farligt gods 2015