Søg efter:    

Bedre indflydelse, gode adgangsveje og adgang til sundere mad

Ny rapport giver forslag til forbedring af lastbilschaufførers og vognmænds arbejdsmiljø

 

 

Af Mette Bau

 

Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA) udgav i december 2015 en rapport, der giver forslag til forbedringer af lastbilschaufførers og vognmænds arbejdsmiljø. Rapporten hedder "Arbejdsmiljøprofil for chauffører og vognmænd i Danmark".

 

I en artikel publiceret i februar 2016 på www.arbejdsmiljoforskning.dk bliver flere tanker fra rapporten fremlagt. Nedenstående er et resumé artiklen.

 

Danske chauffører er i farezonen

 

Lastbilschauffører og selvkørende vognmænd har en overhyppighed af arbejdsulykker, hospitalsindlæggelser, livstilssygdomme ligesom de har en højere risiko for førtidspensionering.

 

De forhold er tidligere påvist i udlandet, men nu også for danske chauffører.

 

Her ligger udfordringerne

 

Resultaterne i NFA-rapporten viser, at mange af chaufførerne i Danmark oplever et højt arbejdspres, hvilket blandt andet skyldes hård konkurrence i branchen, stram planlægning og høje krav fra kunder. '

 

Mange chauffører oplever også dårlige adgangsforhold ved af- og pålæsning, der kan gøre det svært eller direkte umuligt at bruge tekniske hjælpemidler.

 

Endelig oplever chaufførerne også, at de har svært ved at holde pauser og få adgang til sund kost.

 

Et bedre arbejdsmiljø er målet

 

Udfordringerne i arbejdsmiljøet og de løsninger, der skal til, opleves som komplekse, fordi der ofte er flere aktører, der er nødt til at arbejde sammen, for at det skal lykkes at opnå forbedringer.

 

Det beskrives, at indsatserne i forhold til forbedringer kan være svære at gennemføre, fordi chaufførerne arbejder meget alene og ofte er langt fra kollegaer og virksomheden.

 

Nogle af de løsninger rapporten peger på er; øget indflydelse på ruteplanlægning og aftaler med kunder, bedre adgangsforhold ved af- og pålæsning samt lettere adgang til sund mad.

 

Rapporten peger på, at bedre kommunikation og samarbejde i virksomheden kan bidrage til at forbedre udfordringerne i branchen.

 

Du kan læse hele artiklen publiceret på www.arbejdsmiljoforskning.dk her

 

Hele rapporten "Arbejdsmiljøprofil for chauffører og vognmænd i Danmark" er på 88 sider og den kan du downloades her