Søg efter:    

Pas på (andre) når du kører

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse. Vejarbejdere er udsatte - pas på dem.

 

 

Af Mette Bau

 

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt i januar 2016 et påbud om, at en virksomhed straks skulle

træffe foranstaltninger, der effektivt sikrede de ansatte mod faren for påkørsel, mens de arbejdede med asfaltering i en svingbane på en vej.

 

Ifølge Arbejdstilsynet var de ansatte ikke tilstrækkeligt sikret mod risikoen for påkørsel fra trafikanter, da afmærkningen ud mod trafikken ikke var tilstrækkelig effektiv. De havde derfor afgivet påbud om at sikre de ansatte bedre. Virksomheden var dog uenige og ankede påbuddet.

 

Men udfaldet blev, at de ansatte skulle sikres mere effektivt.

 

Afgørelsen og emnet bør være med til at huske os i transportbranchen på, at det ikke er altid at vejarbejdere er tilstrækkeligt passivt sikret på vejen i form af afspærring mm. Alle der kører bil på vej, har et ansvar for at beskytte og passe på mennesker, der arbejder, der hvor vi andre kører.

 

Pas på vejarbejderne.

 

Du kan læse hele arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse og begrundelse her