Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
Søg efter:    

 

 

26-10-2016

Nu bliver det måske lovligt for 17-årige at tage kørekort

 

D.12. oktober holdt Trafikstyrelsen møde om muligheden for at tillade 17-årige at tage kørekort. Til januar bliver det afgjort om det er en god idé. Det skriver Transporterhvervets Uddannelser.

 

 

Forsøgsordning

 

Tiltaget er en forsøgsordning på 3 år, og skal evalueres efter 3 år. Det er endnu ikke slået fast hvem der skal have ansvaret for opsamling af data, til brug for denne evaluering, og de sidste høringssvar er heller ikke indarbejdet i modellen endnu. Der var blandt andet en problemstilling i forhold til om kørekortet gav adgang til at køre traktor.

 

Krav om ledsager

 

Selve køreuddannelsen inklusive teori og køreprøver er 100% identisk med den uddannelse der bliver krævet i dag for at få kørekort, og forældrene eller værgen skal med deres underskrift tillade at den 17-årige påbegynder og erhverver kørekort. Kørekortet gælder indtil den unge fylder 18 år og kun i DK, og der sakl være en ledsager i bilen, der blandt andet være fyldt 30 år og have haft gyldigt  kørekort i mindst 10 år.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk