Søg efter:    

Første jernbanekonference var en succes

I november mødtes ansatte i jernbanebranchen til den første jernbanekonference

 

 

"Ligesom andre brancher holder egne konferencer ønskede vi også at sætte fokus på vores problemstillinger i jernbanebranchen. Gode oplægsholdere og 102 spørgelystne og engagerede deltagere gjorde dagen til en succes," fortæller Per Helge Christiansen, der var moderator på konferencen. Til daglig er han faglig sekretær i Dansk Jernbaneforbund.

 

Konferencen blev afholdt 16. november på Hotel Park i Middelfart.

 

"BAR transport og engros havde inviteret en masse interessenter og formålet var at udbrede kendskabet til området, arbejdsmiljøproblemstillingerne og hvordan man kan løse dem," fortæller Per Helge Christensen.

 

Lokale kampagner

 

Der var forskellige oplægsholdere på dagen. Først Arbejdstilsynet der fortalte om ulykker. Dernæst fortalte Jesper fra TabulaRasa om, hvordan  kampagnen Sporrespekt blev til og kan køres lokalt afhængig af geografi og virksomheder. Kampagnen har til formål at gøre borgere opmærksomme på, hvor farligt det kan være at krydse jernbaner uden at benytte de autoriserede overgange. Kurt Lauridsen fra Lokal Tog A/S fortalte om deres erfaringen med at køre en sådan kampagne lokalt.

 

"En af de ting man har fundet ud af er, at det virker at komme ud og tale med folk om det. For eksempel oplæg skoler, hvor fagfolk møder de unge og snakker med dem om problemet. De betyder også, at snakken kommer hjem omkring aftensmaden med forældrene," forklarer Per Helge Christensen og henviser til kampagnens hjemmeside sporrespekt.dk.

 

Opmærksomhed på materialer

 

Jan Rasmussen fra Crecea fortalte om belastninger af ryggen i branchen. Derudover præsenterede han den nye arbejdsmiljøhåndbog for togpersonale. Susanne Linhart, chefkonsulent i Dansk Industri og Kjeld Jensen, miljøkonsulent i 3F fortalte, hvordan vejledninger og målrettet arbejdsmiljømateriale bliver til, og hvad der ligger tilgængeligt for branchen på bartransportogengros.dk.

 

Stress i branchen

 

Dagens sluttede af med fokus på stress. Først fortalte en arbejdsmiljøleder om sine personlige erfaringer med stress i et tidligere job, og dernæst holdt tv lægen Peter Qvortrup Geisling et oplæg om stress. En af pointerne var, at samfundet hele tiden kører hurtigere og hurtigere. Det går ikke den modsatte vej. Mange mennesker kan ikke følge med og de mentale udfordringer er en af de største helbredsrisikofaktorer i øjeblikket.

 

"Det var nogle meget engagerede oplæg. Og pointerne var ikke til at tage fejl af. Man skal lytte til sin krop og reagere, hvis man føler sig stresset," fortæller Per Helge Christensen.

 

Jernbanekonferencen var så stor en succes at den forventes afholdt igen primo 2018