Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros
Søg efter:    

 

 

22-11-2018

Ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse

 

 

15. november 2018 trådte en ændring af bekendtgørelse om arbejdets udførelse i kraft. Af den fremgår en ny formulering af § 9 a. Den nye formulering lyder:

 

§ 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

 

Arbejdstilsynet vejleder fra d. 15. november 2018 til d. 15. februar 2019 virksomhederne mundtligt om regelændringen. Pr. 15. februar 2019, vil Arbejdstilsynet kunne træffe afgørelser om krænkende handlinger.

 

Arbejdstilsynets nuværende afgørelsespraksis vedrørende mobning og seksuel chikane vil indtil d. 15. februar 2019 fortsætte uændret.

Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros | Fællessekretariatet | H. C. Andersens Boulevard 18 / 1787 København V | Tlf 3377 3377 | E-mail evhj@di.dk