Nye projekter på vej

Branchearbejdsmiljøudvalgets branchevejledninger og andre projekter vil blive offentliggjort på hjemmesiden, efterhånden som de færdiggøres. Branchearbejdsmiljøudvalgets igangværende og planlagte projekter fremgår af oversigterne.

 

Projekter under udarbejdelse i 2015:

Forhøjelse til trykning af vejledning - Lastbilmonteret kran

Forhøjelse til offentliggørelse af materiale om lastsikring

Faktaark over personlige værnemidler - håndværn mv - lager/gods

Jernbaner - Kampagne om nærved-påkørsel

Sund BAR transport - chauffører (person- og godstransport)

Vejledning om redningsdykning

APV for luftfart

Elektronisk APV til gods, persontransport og lager

MSB - bevar ryggen resterende brancher

Udvikling af markedsføringsinitiativer med øget gennemslagskraft

Gennemførelse af markedsføringsindsatser (brancherettede)

Risikovurdering - Branchevise udredninger

Udrede modtagerkultur

Informationsmateriale om pligter, ansvar mv

Opsamle viden og forståelse om store forandringer indenfor BAR'ens brancher

Forhøjelse APV

Udvikling af særlige markedsføringsindsatser

Gentaget markedsføring

Risikovurdering - Branchevise udredninger

Nyansatte materialer

Nyansatte - skoler

Konference: Sikring mod røveri i transportbranchen

Formidle viden og forståelse omkring håndtering af store forandringer

Elektronisk APV til gods, persontransport og lager

Videreførelse af Skovlsne kampagne 2014

Nyhedsformidling

Genoptryk og formidling

Ajourføring af tekniske hjælpemidler

Herningmesse 2015

Jernbaner - prioriterede emner

Konference 2015 - Brand- og redning

Udvikling af nye typer ulykkesforebyggende aktiviteter

Ulykkeskampagne

Håndbog kabinepersonale

Videreførsel af skolekampagne

Arbejdsrelateret vold i fritiden

Unge, hæfter, hjemmeside, app

Udrede uddannelsesinstitutioner og udarbejde værktøjskasser (skolesæt)

MRSA orientering til chauffører

Ny vejledning om lastning af vindmøller på havne

Bevar ryggen - affaldshåndtering

Store forandringer, opfølgning, vejledning eller møder

Videreførsel af Skovl sne

Videreførsel af BAR transport nyheder

Folkemøde Bornholm 2015

FU strategiseminar

Revision af farlig gods vejledning, inkl. opdatering farligt affald

Ny vejledning: Jeg kører særtransport

Sund nat på skinner

Revision af vejledning om røgdykning

 

 

BAR materialer - projekter planlagt i 2016:

Plan for 2016 aktiviteter er under udarbejdelse