Regnemaskine til udregning af daglig vibrationsbelastning - A(8)

 

Sådan bruger du regnemaskinen

  1. Skriv vibrationsstyrken for den/de pågældende maskiner i m/s 2.
  2. Skriv eksponeringstiden for den pågældende maskine i timer og minutter.
  3. Aflæs
    • tilladt daglig eksponeringstid før henholdsvis aktionsværdien på 0,5 m/s 2 og grænseværdien på 1,15 m/s 2 overskrides
    • total daglig vibrationsbelastning, A(8)

Helbredsrisici ved helkropsvibrationer

Se skema som illustrerer forskellige helbredsrisici ved helkropsvibrationer. 

AT-vejledning om helkropsvibrationer

Se hvordan man i arbejdssituationen kan undgå, fjerne eller minimere risikoen for skadelig belastning fra helkropsvibrationer.