Print siden

Oversigt over alle

generelle vejledninger

 

Grundmaterialer

Hent vejledning

Styr på dit arbejdsmiljø

2012

Nyt enkelt materiale som gør det nemt at have styr på arbejdsmiljøet i virksomheden. Materialet består af et sæt faneblade med korte tekster om APV, arbejdsmiljøorganisation, arbejdsulykker, instruktioner/kursusbeviser, kemikalier samt lovpligtige eftersyn og brugsanvisninger. Under de enkelte faneblade er f.eks. APV tjeklister, handlingsplaner, materiale til den årlige drøftelse etc.

Materialerne kan downloades herunder eller fåes ved henvendelse i organisationerne.

Faneblade arbejdsmiljø

Styr på tjekliste

Standard handlingsplan

Handlingsplan-oversigt

APV spørgeskema for transport af passagerer

APV spørgeskema for lagerarbejde

APV spørgeskema for godstransport

Dagsorden

Årlig drøftelse

Tæt på

Hent vejledning

Risikovurdering

2019

Hvad er konsekvensen af en ulykke, og hvad er sandsynligheden for, at det sker? Kort indgang til begrebet risikovurdering.

Hent vejledning

Modtager kultur

2015

Kort introduktion til de tre grundpiller i en god instruktion: viden, holdning og adfærd.

Hent vejledning

Forandrings GPS

2015

Forandrings GPS giver jer nogle værktøjer til at arbejde med forandringer på virksomheden. Den navigerer rundt til fire holdepunkter, så I kommer hele vejen rundt om forandringerne.

Hent vejledning

Udbudsrunders betydning for arbejdsmiljø

2013

Guiden handler om arbejdsmiljø ved udbud af tjenesteydelser.
Den indeholder udbyders forpligtelser og arbejdsmiljøtjeklister, som kan anvendes ved udbud af renovation, busdrift samt specialkørsel.

Tjekliste 1 - til udbyder inden udbud
Word Pdf

Tjekliste 2 - til udbyder i kontraktperioden
Word Pdf

Tjekliste 3 - om krav til tilbudsgivers arbejdsmiljø
Word Pdf

Tjekliste 4 - til kontraktstyring og samarbejde i driftsperioden
Word Pdf

 

Instruktionsmateriale

 

Læs mere

Sundhed på farten

2019

Sundhed på farten er et værktøj udviklet til ansatte i transportbranchen med hovedvægten på kost og levevis. 

Inspiration til motion på arbejdspladsen

2011

Inspiration til at arbejde med motion på arbejdspladsen. Der er 3 temaer i pjecen:

  1. Tilrettelæggelse af motion på arbejdspladsen
  2. Sundhedsmæssig effekt af 1 times motionsfodbold
  3. Kollegatrænere
Læs mere

bevarryggen.dk

Værktøjet består af film i 2 versioner, instruktionsark og powerpoint samt baggrundsmaterialer.

Andre materialer

 

På siden med generelle vejledninger kan du også finde APV og kampagner om arbejdsmiljøforhold.