Registrering af hændelser og erfaringsopsamling

Løbende registrering af hændelser og erfaringsopsamling giver viden om, hvor vold og trusler om vold forekommer og hvordan.

Denne viden er vigtig for at kunne forebygge og planlægge arbejdet, så risici mindskes.

Virksomheden skal i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen afklare og formidle:

 • Hvordan hændelser registreres og dokumenteres – hvem har hvilke ansvarsområder?
 • Hvad er hændelser, og hvornår skal de anmeldes som arbejdsskader? 
 • Registreres nær-ved hændelser også?
 • Hvordan analyseres hændelser? Hvem og hvordan?
 • Hvordan implementeres viden fra hændelser i uddannelse/træning, planlægning af arbejdet, beredskab?
 • Evaluering og opfølgning på retningslinjer – virker de? 

Det er vigtigt at formidle aftaler om registrering og erfaringsopsamling til medarbejderne. 

Spredning af erfaringer og støtte:

 • Det er vigtigt løbende at italesætte hændelser og udveksle erfaringer – fx på møder og tavlemøder
 • Via netværk, kurser og sidemandsoplæring kan den enkelte hente støtte og udveksle erfaringer om, hvordan man kan håndtere og forebygge konflikter, vold og trusler. Desuden kan virksomheden via sådanne tiltag understøtte en kultur, der ikke optrapper konflikter.

Parametre erfaringer kan registreres efter:

Geografi

 • Rute
 • Sted

 

Chauffør

 • Køn
 • Alder
 • Anciennitet
 • Uddannelse

 

Konfliktsituation

 • trafik
 • adfærdsregulering
 • Psykisk syge borgere
 • Påvirket borger
 • Hjemløs borger
 • Sovende passager
 • Turister
 • Event
 • Grupper af unge
 • Udenfor arbejdstid

 

Konsekvenser

 • Sygefravær
 • Arbejdsskade

Hvad siger Arbejdstilsynet?

Ifølge Arbejdstilsynet bliver arbejdsrelaterede voldsepisoder betragtet som arbejdsskader.

Bliv inspireret Vold. At-vejledning D.4.3-4