Kontorarbejdspladser i transport- og engrossektoren

Disse 11 fakta-ark sætter fokus på alle kontorarbejdspladser i transport- og engrossektoren.
 
Fakta-arkene er udarbejdet af BAR Kontor for at understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontor- og administrationsområde. Fakta-arkene afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard på private kontorarbejdspladser.

 

Læsevejledning til fakta-ark

Fakta-arkene giver gode råd og et hurtigt overblik over, hvilke ting der er relevante at have styr på.
 
Gode råd er opdelt til henholdsvis ansatte (medarbejdere/arbejdsledere) og til arbejdsgiveren. De gode råd til ansatte tager udgangspunkt i deres pligter omkring en sikker adfærd, og hvordan medarbejderne og arbejdslederne kan være med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.
 
De gode råd til arbejdsgiveren tager udgangspunkt i det ansvar, denne har i forhold til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at overholde arbejdsmiljølovens regler. For medlemmer af en arbejdsmiljøorganisation vil det være relevant at sætte sig ind i begge dele.

 

Mere information om emnet

Fra fakta-arkene bliver du guidet videre til yderligere information om emnet. Det kan f.eks. være branchevejledninger eller værktøjer på hjemmesiden www.barkontor.dk.