Rapport:

Sundhed på farten

2018

Med udgangspunkt i en antagelse om, at chaufførers kost- og motionsvaner er centrale i forhold til at forbedre sundheden præsenterer rapporten en række løsningsforslag til forbedring af disse vaner.

 

Rapport:

Sundt Lager

2011

Resultaterne fra ’Sundt lager’ viser, at 1 times motionsfodbold om ugen i 25 uger giver en synlig effekt. Generelt bliver de aktive belønnet med bedre sundhedstilstand og en enkelt medarbejder har reduceret sin ’biologiske alder’, der er et udtryk for den samlede sundhedstilstand, med 16 år!