Instruktion

Oplæring og instruktion skal navnlig ske, når:

 • Medarbejdere ansættes, forflyttes eller får nye arbejdsopgaver
 • Der indføres/ændres arbejdsudstyr eller indføres ny teknologi

Det er arbejdsgiverens ansvar, at oplæring og instruktion finder sted, og at medarbejderen har forstået instruktionen

Giv den nye medarbejder en god modtagelse: For en ny medarbejder er næsten alt på virksomheden nyt. Det gælder også de ting, der har med arbejdsmiljøet at gøre.
 
Det en god idé at give den nye medarbejder en god introduktion til alle forhold på arbejdspladsen - ikke bare sikkerhed og arbejdsmiljø. Det betyder, at nye medarbejdere hurtigere finder sig til rette på stedet - til glæde for både kunder, virksomheden, kollegerne og sig selv.

 

Instruktion eller oplæring handler om:

 • Den nye medarbejder skal lære at udføre sit arbejde - og gøre det på en farefri måde
 • Hvor faremomenterne og belastninger findes på arbejdspladsen – og hvordan disse skal håndteres. Orientering om brand og nødberedskab
 • Hvorfor virksomhedens sikkerhedsbestemmelser skal følges og konsekvensen ved ikke at følge disse.

En af de særligt udsatte medarbejdergrupper er unge under 18 år. Derfor har arbejdslederen her en særlig instruktionspligt over for unge under 18 år. Disse skal overvåges nøje under oplæringsforløbet.

 

Det er en god idé at:

 • Planlægge introduktionen
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisationen i planlægningen
 • Udarbejd eventuelt et tjekskema til introduktionsforløbet – så alle forhold huskes. Word skema
 • Udpege en ansvarlig i oplæringsperioden til at følge oplæringen og kontrollere at den nyansatte udfører arbejdet sikkert
 • Vurdere den nye medarbejders forudsætninger - og det job vedkommende skal passe - og afstemme instruktionen i forhold til denne vurdering
 • Instruktionen kan gøres mundtlig eller skriftlig. Det vigtigste er at den kan huskes bagefter.
 • Udarbejde en folder i afdelingen som fastholder de væsentligste forhold som skal huskes fra oplæringen.
 • Arbejdslederen afslutter oplæringsforløbet med en samtale med den nyansatte for at sikre at oplæringen har været effektiv.

Arbejdspladsvurderingen (APV), ulykkes- og fraværsstatistikker kan give et fingerpeg om, hvor i organisationen der er behov for at stramme op om instruktion og oplæring.

Oplæring holder aldrig op – husk at føre tilsyn: Erfaringer viser, at ikke bare nyansatte, men også ansatte som har mange års erfaring, kan have behov for at få opdateret instruktionen i at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt.