← Tilbage

Inventar- og bordvogne

Inventar- og bordvogne bruges til transport af tunge og uhåndterbare emner, som f.eks. skriveborde, borde med ben, sofaer, døre, madrasser og andet inventar, og som skal flyttes internt i virksomheden.

FORDELE:

 • Kan afhjælpe belastende løft, træk, skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben 
 • Låser f.eks. bordpladen og madrassen, så det står stabilt på vognen.

FORUDSÆTNINGER:

 • At inventar- og bordvognen passer til opgaven
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejdet med inventar- og bordvognen
 • Transport- og adgangsveje der er jævne, plane, uden huller og velbelyste 
 • Ved aftagning og påfyldning skal der være god plads, så det kan ske med gode arbejdsstillinger 
 • Inventar- og bordvognen erstatter ikke manuel håndtering. Hvis ikke underlag, vægt, hjul og vedligeholdelse er i orden, kan kørende transport medføre belastning af kroppen
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel – herunder passende afmærkninger
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvor meget skal inventar- og bordvognen kunne bære?
 • Hvor meget plads er der til transport med inventar- og bordvogn?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer f.eks. dørtrinsramper?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af inventar- og bordvognen?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. 
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

AJ Produkter
Telefon: 59400999
www.ajprodukter.dk

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Guldmann A/S
Telefon: 87413100
www.guldmann.dk