← Tilbage

Lagerautomater

Lagerautomater effektiviserer pluk og lagring af mindre og mellemstore varer og øger lagerkapaciteten pr m2. Lagerautomater fungerer efter princippet, at varer via it-styring og automatik føres hen til operatøren – til betjeningspladsen – og på samme vis fra betjeningspladsen til lageret. Lagerautomater kan være udformet på forskellig måde. F.eks. som en kæmpestor kasse indeholdende to store reoler fyldt op med skuffer, stillet op over for hinanden og med en lynhurtig elevator monteret imellem dem. Elevatoren henter de skuffer eller varer, som er bestilt, og leverer dem til operatøren på betjeningspladsen. Operatøren plukker/lagrer de ønskede varer, og skuffer og varer flyttes på plads i lageret. Lagerautomater kan være forsynet med flere betjeningspladser/betjeningsåbninger. Betjeningspladserne kan indrettes og være justerbare, så de kan indstilles til person og opgave.

FORDELE:

 • Hurtig og effektiv plukning og lagring af varer.
 • Hurtig og effektiv ekspedition.
 • Stor lagerkapacitet pr m2.
 • Mulighed for at udføre pluk og lagring af varer i gode arbejdsstillinger.
 • Kan bidrage til effektiv lagerstyring.
 • Kan tilpasses til branche, opgave og lokalitet.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende indretning og pladsforhold til brug af lagerautomat.
 • Arbejdet tilrettelægges og organiseres så belastende ensidigt, gentaget arbejde (EGA) undgås.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke varer skal håndteres, og hvilke opgaver skal lagerautomaten løse?
 • Er det muligt at placere en lagerautomat inden for de nuværende fysiske rammer.
 • Er der f.eks. tilstrækkelig loftshøjde? Som tommelfingerregel er der behov for en loftshøjde på 4 meter eller mere. Ved manglende loftshøjde kan der findes løsninger som f.eks. at placere lagerautomaten i kælderniveau eller i en isoleret skal uden for lageret.
 • Er der IT-krav?
 • Er der et underlag, der kan bære lagerautomaten?
 • Hvor mange betjeningspladser er der behov for?
 • Hvilke krav skal stilles til indretningen af betjeningspladser? Tænk på mulighed for justering til person og opgave og herunder, at varer skal kunne plukkes/lagres i passende rækkeafstand og højde.
 • Skal lagerautomaten kombineres med andre transportsystemer – f.eks. rullebaner, transportbånd, vogne og lign.?
 • Hvordan tilrettelægges og organiseres arbejdet ved lagerautomaten hensigtsmæssigt? Hvordan sikres et varieret arbejde for medarbejderne? Hvordan undgås belastende ensidigt, gentaget arbejde (EGA)?
 • Er der etableret nødstop ved de steder, hvor der er mulige farer?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af en lagerautomat?
 • Er den ønskede lagerautomat CE-mærket?
 • Foreligger der er overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne finder sted.
 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav om brug og eftersyn, skal de følges.
Leverandørliste

Constructor Danmark A/S 
Telefon: 46328008 
www.constructor.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

Langebæk Logistik A/S 
Telefon: 44955555 
www.langebaek.com 

SSI SCHÄFER 
Telefon: 32531444 
www.ssi-schaefer.dk 

Thanex A/S 
Telefon: 46186969 
www.thanex.dk