← Tilbage

Langgodsvogne

Til transport af lange og/eller store emner, som plader, stænger, rør, møbler og lign.

FORDELE:

 • Mindsker belastningen ved bæring af lange og tunge emner.
 • Der findes mange forskellige modeller, så der er mulighed for at vælge f.eks. størrelse, højde, udformning, hjultype osv.
 • Nogle langgodsvogne, hvor afstanden mellem hjulene er stor, kan løftes af truck.

FORUDSÆTNINGER:

 • Gode pladsforhold og et jævnt og stabilt underlag da vægten på emnerne, der skal transporteres manuelt, kan være problematisk.
 • Underlaget skal være jævnt og kørefast for at minimere belastningen på kroppen ved manuelt skub og træk. Den fysiske belastning øges ved stigninger i terræn. Jo mere skråt og jo tungere læs desto større kraft skal der præsteres. Vær derfor opmærksom på stigninger.
 • Vær indstillet på vedligeholdelse. Vogne der bruges til manuelt træk og skub kræver en løbende vedligeholdelse, så arbejdet ikke besværliggøres bl.a. af dårligt kørende hjul eller sider og stolper, der ikke er korrekt fastgjort.
 • Ved transport af langgodsvognen med selvkørende materiel skal der tages højde for interne færdselsregler.
 • Vognens højde kan besværliggøre udsynet for medarbejderen. Medarbejderen skal kunne se frem i kørselsretningen.
 • Aftagning og påfyldning af emnerne på vognen kræver opmærksomhed, da tunge løft kan være belastende for kroppen afhængig af, om der f.eks. er skæve arbejdsstillinger og løft fra lave højder.
 • Vær opmærksom på, at langt gods er svært at håndtere, da tyngden let forskubbes, og der kan opstå uventede belastninger, f.eks. når emner hænger fast.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type af emner skal transporteres?
 • Skal det være påhængsvogn eller vogn til træk/skub?
 • Hvilken type hjul skal vognen have? Hjul findes i forskellige materialer og størrelser. Jo større hjuldiameter jo lettere at skubbe/trække. Luftfyldte gummihjul er ikke så følsomme for ujævnheder og dermed lettere at trække/skubbe, men de kræver større vedligeholdelse.
 • Hvilken styring skal vognen have? Styringen af vognen er forskellig afhængig af, om styringen er på foraksel, for- og bagaksel, 4-hjulsstyring eller 2-hjulsstyring. Kravene til pladsen er også forskellige.
 • Skal vognen have en trækstang? Skal trækstangen være til manuelt træk og skub eller til påsætning på trækker. Trækstangens udformning til manuelt træk og skub skal kunne komme helt til lodret og have en ring/halvring som håndtag, så der er individuel mulighed for at placere hænderne.
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning mv. udformet på dansk?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af vognen?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn af vognen finder sted efter brugsanvisningen, så belastninger på kroppen ved træk og skub, og risici for arbejdsulykker minimeres.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Ottensten A/S
Telefon: 87380800
www.ottensten.dk

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk