← Tilbage

Løfteborde – mobile

Mobile løfteborde bruges til løft, håndtering og transport af varer og emner. Mobile løfteborde kan f.eks. bruges til plukke- og håndteringsarbejde på lager, til intern transport på lager og i produktion. Mobile løfteborde bruges til at indstille arbejdshøjden til person og opgave. Højdejusteringen kan foregå på forskellig vis enten med fodpumpe/fodpedal eller batteridrevet.

FORDELE:

 • Giver mulighed for at håndtere emner og varer i gode arbejdshøjder og gode arbejdsstillinger og kan hermed bidrage til at forebygge helbredsmæssige gener og besvær. F.eks kan belastende løft og håndtering i foroverbøjet stilling undgås.
 • Er mobile og kan bruges forskellige steder og til forskellige opgaver på arbejdspladsen.
 • Kan fås i mange forskellige udgaver og kan hermed fås til forskellige behov.

FORUDSÆTNINGER:

 • At det mobile løftebord passer til opgaven - i forhold til størrelse, løftekapacitet, højdevandring, ekstraudstyr m.m.
 • Passende indretning og pladsforhold. Herunder f.eks. mulighed for passende placering af løftebordet i forhold til, hvor emner og varer skal flyttes fra og til og til at udføre arbejdet med god arbejdsteknik.
 • Transportveje der er velbelyste, jævne, plane og uden huller.
 • Passende og stabile læs. Herunder passende i forhold til belastningen af brugeren ved træk og skub af bordet.
 • At transport af gods sker med sænket bord.
 • Mulighed for opladning til borde med batteridrevet løft.
 • Interne sikkerhedsregler for færdsel.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal løftebordet bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken størrelse – bredde og længde – er der behov for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Højdejustering med fodpumpe/fodpedal eller batteri?
 • Er der brug for sammenklappelig model – hvor skubbebøjlen kan klappes ned - til at tage med i bil?
 • Passer bordets udformning – f.eks. håndtagets udformning og tykkelse - og køreegenskaber til brugeren?
 • Hvilken type hjul – og er der behov for parvis styring af hjulene?
 • Er det ønskede løftebord forsynet med bremse eller blokeringsordning for hjulene?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af mobile løfteborde?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er klemningsfarer forebygget?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af mobile løfteborde?
 • Er det ønskede løftebord CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

JAS Kibæk A/S
Telefon: 97191044
www.jas.dk

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk