← Tilbage

Løfteplatform

Løfteplatform bruges, når der er behov for at transportere gods mellem to niveauer, f.eks. fra læsserampe til varegård eller et højt eller lavt lad i f.eks. varebil eller container.

FORDELE:

 • Kan bruges til niveau-udligning.
 • Findes i forskellige bredder og længder.
 • Kan bruges under alle vejrforhold.
 • Kan fås med forskellige løftekapaciteter.

FORUDSÆTNINGER:

 • Egnet til de varer/gods, der skal transporteres.
 • Passende indretning og pladsforhold omkring stedet med niveauforskel til løfteplatformen.
 • Underlaget har passende bæreevne og er stabilt.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvor skal den bruges, og hvordan er pladsforholdene?
 • Er det muligt at placere løfteplatformens betjeningssted, så der er fuldt udsyn over løfteplatformen?
 • Er det muligt at placere løfteplatformen uden for køreveje?
 • Er der behov for indretningsmæssige ændringer?
 • Er der brug for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brug af læssebroen?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er den ønskede løfteplatform CE-mærket?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning, overensstemmelseserklæring mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

Sikre at der sker den nødvendige oplæring og instruktion af brugerne i forhold til kravene i brugsanvisningen og løbende kontrol af, at instruktionen følges.
Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.

Leverandørliste

CJ Montage ApS
Telefon: 39565862 
www.cj-montage.dk 

Guldmann A/S
Telefon: 87413100
www.guldmann.dk

Levare.dk
Telefon: 70200546
www.levare.dk