← Tilbage

Overgangsbroer

En overgangsbro kan bruges som adgangsvej over rullebånd, udstyr, transportbånd og lignende, så gangpassagen bliver sikkerhedsmæssigt forsvarlig og til at afkorte en lang gåtur udenom (reducere gangarealet). Overgangsbroer har forskellige højder, længder og bredder og kan tilpasses den eksisterende indretning.

FORDELE:

 • Kan hurtigt opstilles som adgangsvej.
 • Fås med forskellige brostørrelser, højder og længder.
 • Fås med to-sidet gelænder. • Fås som mobile, med hjul, og stationære.
 • Let at transportere fra sted til sted, hvis der er hjul.
 • Fås med hjul, der bremser ved belastning.

FORUDSÆTNINGER:

 • Skal opstilles på faste og skridsikre underlag.
 • Passende indretning og pladsforhold til brug af overgangsbroer.
 • Må kun bruges til transport af lette og let håndterlige byrder.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Kan indretningen planlægges, så det ikke er nødvendigt at bruge overgangsbroer? Hvis nej - kan antallet af overgangsbroer reduceres til minimum?
 • Hvilket materiale skal overgangsbroen være udført i – f.eks. i forhold til el-sikkerhed og egenvægt, hvis den er mobil?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af overgangsbroer, F.eks. klemningsfarer, faldulykker?
 • Overgange med højder over 0,5 m over terræn er forsynet med rækværk med håndliste, knæliste og fodliste.
 • Foreligger der brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring følges.

 

Leverandørliste

JUMBO Stillads A/S
Telefon: 75505075
www.jumbo.as

TEGMA ApS
Telefon: 57525100
www.faraone.dk 

Zarges Danmark ApS
Telefon: 43640200 
www.zarges.dk