← Tilbage

Pallevogne - manuelt betjente

Pallevogne, manuelt betjente, bruges til transport af paller med varer/emner. De bruges til intern transport i produktion og på lager og i forbindelse med transport af varer ud og ind af virksomheder, f.eks. ud og ind af lastbiler.

FORDELE:

 • Må også betjenes af unge under 18 år.
 • Leveres med variabel gaffelbredde og -længde.
 • Leveres i bl.a. letvægt og i rustfrit stål.
 • Leveres med tilbehør som f.eks. bremse og støttehjul.
 • Kan også køre på tværs.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende indretning, herunder pladsforhold, til transport af pallevogn med læs.
 • Underlaget skal være jævnt og kørefast for at minimere belastningen på kroppen ved manuelt skub og træk. Den fysiske belastning øges ved stigninger i terræn. Jo mere skråt og jo tungere læs desto større kraft skal der præsteres. Vær derfor opmærksom på stigninger.
 • Bremse er nødvendig, hvis der er mange stigninger, og når den bruges på lift.
 • Passende og stabile læs – f.eks. passende læssehøjde, så der er frit udsyn i kørselsretningen, og læs, der er stablet sikkert og stabilt.
 • Den samlede vægt af pallevogn plus varer/emner har betydning for belastningen på kroppen. Skub og træk af tunge pallevogne kan give belastninger på kroppen.
 • Der skal være godt fodfæste ved manuelt skub og træk.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type og kapacitet skal pallevognen have?
 • Hvilken type af paller skal transporteres?
 • Skal der tages hensyn til specielle forhold som f.eks. variabel gaffelbredde, støttehjul, tværkørsel osv.?
 • Hvilken type hjul skal pallevognen have, f.eks. nylon eller gummi?
 • Hvordan skal håndtaget være udformet, f.eks. rundt eller lige?
 • Hvor lang skal trækstangen være?
 • Foreligger der dokumentation, såsom brugsanvisning mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre at der sker den nødvendige instruktion af brugeren.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Hans Høj Lagerinventar A/S 
Telefon: 70273500 
www.hhl.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk 

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk