← Tilbage

Personløftere med arbejdsstandplads – transportable

Transportable personløftere med arbejdsstandplads bruges til at løse arbejdsopgaver i højden f.eks. i forbindelse med byggeri, nyindretning, bygningsvedligeholdelse, reparation og rengøring. Der findes forskellige typer og udgaver f.eks. sakselifte, mastlifte, bom-/knækarmslifte beregnet til forskellige opgaver indendørs og udendørs.

FORDELE:

 • Kan lette tilgængeligheden til højtliggende arbejdsopgaver.
 • Kan give mulighed for at udføre vanskeligt tilgængelige opgaver.
 • Kan forbedre arbejdsstillinger og mindske belastning ved arbejde i højder.
 • Findes i forskellige typer og modeller, hvilket giver mulighed for at dække forskelligartede behov.

FORUDSÆTNINGER:

 • Personløfteren – type, model – passer til opgaven.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold.
 • Passende underlag, indretning, transport- og adgangsveje.
 • Passende vægtmæssig belastning.
 • Passende bemanding, f.eks. krav om fodmand. Der skal være en person på stedet, som i en nødssituation kan sænke standpladsen.
 • Interne sikkerhedsregler for brug og færdsel - herunder passende skiltning og afmærkninger.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal personløfteren bruges til?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilke krav til løftehøjde og rækkevidde?
 • Krav til dimensioner?
 • Krav til hastigheder – løftehastighed, kørehastighed?
 • Hvor meget skal personløfteren bruges – krav til batteristørrelse?
 • Passer personløfterens udformning og manøvreringsegenskaber til brugeren?
 • Overholder personløfteren Arbejdstilsynets krav til transportable personløftere?
 • Er underlag, indretning og transportveje passende i forhold til brug af personløfteren?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af personløfter?
 • Er den ønskede personløfter CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Jelle-Bo ApS
Telefon: 62212790 
www.jelle-bo.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk 

Ramirent 
Telefon: 43958888 
www.ramirent.dk