← Tilbage

Rammevogne

Til transport og opbevaring på lager af emner/kasser og andet, som kan være svært at håndtere.

FORDELE:

 • Mindsker belastningen ved bæring af tunge emner eller kasser.
 • Leveres i mange forskellige modeller, så der er mulighed for at vælge, f.eks. størrelse, højde, udformning, materiale, hjultype osv.

FORUDSÆTNINGER:

 • Vogn og emne skal passe sammen. Specielt skal der fokuseres på stabilitet i forbindelse med transporten og transportvejens beskaffenhed (jævnt og stabilt underlag).
 • Vognen erstatter ikke manuel håndtering. Hvis ikke underlag, vægt, hjul og vedligeholdelse er i orden, kan kørende transport medføre en stor belastning af kroppen, specielt ryg og arme. Undersøg derfor, om det er en bedre løsning at bruge et teknisk hjælpemiddel, der helt erstatter manuel håndtering.
 • Aftagning og påfyldning af emnerne på vognen kræver opmærksomhed, da tunge løft kan være belastende for kroppen.
 • Vær opmærksom på, at langt gods er svært at håndtere, da tyngden let forskubbes, og der kan opstå uventede belastninger, f.eks. når emner hænger fast.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken type af emner/kasser eller andet skal transporteres?
 • Hvilken type hjul skal vognen/pladen have? Hjul findes i forskellige materialer og størrelser. Jo større hjuldiameter jo lettere at skubbe/trække.
 • Skal der være drejehjul, og hvor mange hjul skal kunne dreje?
 • Skal hjulene kunne bremses?
 • Skal der være mulighed for at stable vogne/plader?
 • Skal vognen/pladen være med eller uden vinkelprofiler?
 • Skal vognen/pladen have mulighed for påsætning af løftestang, der også kan bruges som trækstang?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning mv. udformet på dansk?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af vognen?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen, så arbejdet ikke besværliggøres bl.a. af dårligt kørende hjul eller sider og stolper, der ikke er korrekt fastgjort.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

ErgoLift ApS
Telefon: 44600440 
www.ergolift.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Hovmand A/S
Telefon: 57833300 
www.hovmand.com 

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Max Fodgaard A/S 
Telefon: 70261700 
www.fodgaard.dk 

Scan-Flex Stålreoler A/S
Telefon: 59186363 
www.scan-flex.dk 

Soco System A/S 
Telefon: 79337933
www.socosystem.dk 

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk