← Tilbage

Sækkevogne – letvægt

Sækkevogne bruges til transport af diverse varer, emner og materialer.

FORDELE:

 • Fylder ikke meget og er nemme at håndtere.
 • Kan leveres i mange forskellige modeller bl.a. forskellige størrelser skovle, opsamlingsplader og udfaldsramper, skridsikre belægninger og meder.
 • Fremstilles i aluminium.
 • Kan leveres med forskellige størrelser hjul, som enten er luftfyldte eller massive gummihjul.
 • Kan leveres i forskellige længder og bredder.
 • Kan leveres med forskelligt udformede håndtag, som f.eks. parallelle, vinklede, teleskop.

FORUDSÆTNINGER:

 • Underlaget skal være jævnt og kørefast for at minimere belastningen på kroppen ved manuelt skub og træk. Den fysiske belastning øges ved stigninger i terræn. Jo mere skråt og jo tungere læs desto større kraft skal der præsteres. Vær derfor opmærksom på stigninger.
 • Pladsforholdene ved skub og træk af sækkevogn skal være gode, så medarbejderen ikke kommer i klemme, får klemt fingre og hænder, får hudafskrabninger eller skal løfte på sækkevognen.
 • Sækkevognen skal være konstrueret i forhold til den tiltænkte opgave og til, om den skal løftes i forbindelse arbejdsopgaver f.eks. til og fra lastlad.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilken kapacitet skal sækkevognen have?
 • Hvilke typer af gods skal transporteres?
 • Hvilken type hjul skal sækkevognen have?
 • Hvordan skal håndtagene være udformet?
 • Er der behov for ekstra tilbehør?
 • Er underlaget egnet til træk og skub, dvs. stabilt, jævnt, vandret og fri for f.eks. pap, ledninger og lign. indendørs og blød grus, sand og grenkviste udendørs?
 • Hvor skal sækkevognen bruges f.eks. på lager, på ramper, i lastbil?
 • Hvilken egenvægt har sækkevognen?
 • Kan gode pladsforhold sikres under hele transporten?
 • Foreligger der dokumentationsmaterialer, såsom brugsanvisning mv. udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse af sækkevognen finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Dansk Niels Bo 
Telefon: 75945800  
www.nielsbo.dk 

ErgoLift ApS
Telefon: 44600440 
www.ergolift.dk 

Gar-tek Transportmateriel A/S 
Telefon: 36783399 
www.gartek.dk 

Hans Schourup A/S 
Telefon: 86146244 
www.hans-schourup.dk 

Hovmand A/S
Telefon: 57833300 
www.hovmand.com 

KS Gruppen A/S 
Telefon: 98151511 
www.ks-gruppen.dk 

Scan-Flex Stålreoler A/S
Telefon: 59186363 
www.scan-flex.dk 

Witre Danmark A/S 
Telefon: 75500050 
www.witre.dk