← Tilbage

Sorteringsanlæg

Halvautomatiske sorteringsanlæg kan bruges til at opdele forskellige emner efter f.eks. størrelser, vægt, location, farve, kode, mængde, antal osv. Påfyldning og aftagning af emner foregår manuelt, men også andre funktioner kan foregå manuelt.

FORDELE:

 • Gør sorteringsarbejdet hurtigere og lettere.
 • Hurtig og effektiv ekspedition.
 • Kan tilpasses til branche, opgave og lokalitet.

FORUDSÆTNINGER:

 • Passende indretning og pladsforhold til brug af sorteringsanlæg.
 • At arbejdet tilrettelægges og organiseres, så belastende ensidigt, gentaget arbejde (EGA) og stor daglig løftemængde undgås.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke emner skal sorteres?
 • Hvilke krav, f.eks. hastighed, antal opdelinger, kapacitet, er der til sorteringen?
 • Hvor mange funktioner skal være automatiserede?
 • Hvilke krav skal stilles til indretningen af arbejdspladserne ved påfyldning og aftagning? Tænk på mulighed for justering til person og opgave og herunder, at emner skal kunne påsættes og aftages i passende rækkeafstand og højde.
 • Skal der bruges tekniske hjælpemidler f.eks. kraner og løfteborde ved påfyldning og aftagning?
 • Hvordan tilrettelægges og organiseres arbejdet ved sorteringsanlægget hensigtsmæssigt?
 • Hvordan sikres et varieret arbejde for medarbejderne? Hvordan undgås belastende ensidigt, gentaget arbejde (EGA) og en stor daglig løftemængde?
 • Er det ønskede sorteringsanlæg CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen. Hvis der er skrappere lovpligtige krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Langebæk Logistik A/S 
Telefon: 44955555 
www.langebaek.com 

Qubiqa - Automation Division
Telefon: 75120199 
www.qubiqa.com

Q-Transportmateriel A/S, Q-System 
Telefon: 86943277 
www.q-system.com