← Tilbage

Stablere med beskyttet førerplads

Selvkørende stablere fås med beskyttet førerplads udformet til stående eller siddende fører. Beskyttelsen kan bestå i faste sider og beskyttelsestag. Stablere med beskyttet førerplads bruges til at forebygge arbejdsskader og fremme sikkerheden ved transport og håndtering af gods med stablere. Stablere med beskyttet førerplads anvendes på lagre og i produktion og i forbindelse med af- og pålæsning af biler. Stablere med beskyttet førerplads er f.eks. velegnede til steder med stor trafik og længere transportveje.

FORDELE:

 • Beskyttet førerplads kan forbedre sikkerheden for føreren og forebygge arbejdsskader.
 • Letter transport og håndtering af paller og andet gods.
 • Kan afhjælpe belastende løft, træk og skub og fremme gode arbejdsstillinger og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme og ben.
 • Findes i forskellige typer og modeller, hvilket giver mulighed for at dække forskelligartede behov.
 • Kan effektivisere transport og håndtering.

FORUDSÆTNINGER:

 • At stableren - type, model - passer til opgaven.
 • Passende indretning - herunder pladsforhold - til arbejde med selvkørende stabler med beskyttet førerplads.
 • Transport- og adgangsveje der er jævne, plane, uden huller og velbelyste. Selvkørende stablere kan klare mindre stigninger. Hvor store stigninger afhænger af type og model – f.eks. 5%, 10%.
 • Passende og stabile læs – f.eks. passende læssehøjde og vægt.
 • Mulighed for opladning.
 • Brugerne skal være over 18 år og have truckcertifikat type B, hvis stableren kan løfte over 1 m. Stablere, der kan løfte over 1 m, kan via nøglestop låses, så den maksimale løftehøjde er 1 m, og de kan dermed bruges af medarbejdere uden truckcertifikat.
 • Nødvendige interne sikkerhedsregler for færdsel - herunder passende afmærkninger.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal stableren bruges til?
 • Passer stablerens udformning – herunder førerpladsens indretning - og stablerens køreegenskaber til brugeren? F.eks. hvilken form for beskyttelse er der behov for, og hvilken udformning er mest hensigtsmæssig i forhold til opgave og bruger?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Krav til gaffeldimensioner?
 • Krav til hastigheder – kørehastighed, løftehastighed?
 • Hvor meget skal stableren bruges dagligt – krav til batteristørrelse?
 • Er der behov for, at stableren kan klare stigninger?
 • Er indretningen og transportveje passende i forhold til brug af stabler med beskyttet førerplads?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Er der etableret stopanordninger på stableren?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af selvkørende stabler med beskyttet førerplads?
 • Er den ønskede stabler CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, eftersyn og vedligeholdelse finder sted efter brugsanvisning. Hvis der er skrappere krav til brug og eftersyn, skal de følges.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

Atlet Unicarriers Danmark A/S 
Telefon: 72210210 
www.atlet.dk 

N.C. Nielsen A/S 
Telefon: 99838383 
www.nc-nielsen.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk 

Toyota Material Handling Danmark A/S
Telefon: 78731406
www.toyota-forklifts.dk