← Tilbage

Stablere – Sidevippegafler

Nogle stablere kan forsynes med sidevippegafler, der giver mulighed for at transportere, stable og vippe gods i forskellige typer af kasser. Sidevippegafler kan f.eks. bruges til arbejde med at tømme og fylde kasser. Siddevippegafler kan vippe en kasse, så brugeren nemt kan nå indholdet i kassen og kan hermed give bedre arbejdsstillinger, når kasser fyldes og tømmes. Sidevippegaflerne kan valgfrit indstilles til at dreje godset op til 360 grader.

FORDELE:

 • Kan lette arbejde med at tømme og fylde kasser, bokse og lignende.
 • Kan fremme gode arbejdsstillinger og afhjælpe belastende løft og hermed forebygge helbredsmæssige gener og besvær, f.eks. problemer i ryggen og overbelastning af skuldre, arme.
 • Kan reducere lang rækkeafstand til emnerne eller varerne.
 • Kan fås til standardenheder og i kundetilpassede udgaver.

FORUDSÆTNINGER:

 • Stabler der kan forsynes med sidevippegafler.
 • At stabler og sidevippegafler passer til opgaven.
 • Passende indretning – herunder pladsforhold – til arbejde med stabler og udstyr.
 • Opstilling så klemningsfarer i forhold til andet inventar, gods eller bygning undgås.
 • Indstillingsmuligheder passende i forhold til opgaver og bruger.
 • Passende og stabile paller.
 • Mulighed for opladning.
Vigtige overvejelser inden du investerer

OVERVEJELSER FØR KØB:

 • Hvilke opgaver skal stableren bruges til?
 • Hvilke opgaver skal sidevippegaflerne bruges til?
 • Hvilke typer af kasser/gods skal håndteres med sidevippegaflerne?
 • Hvilken løftekapacitet er der brug for?
 • Hvilken løftehøjde er der brug for?
 • Hvor meget skal der vippes/drejes?
 • Hvor meget skal stableren med vippefunktion bruges dagligt – krav til batteristørrelse?
 • Passer stablerens udformning – f.eks. håndtagets udformning og tykkelse – og køreegenskaber til brugeren?
 • Er indretning og transportveje passende i forhold til brug af selvkørende stabler?
 • Er der behov for at tilrettelægge og organisere arbejdet anderledes?
 • Hvilke sikkerheds- og sundhedsrisici er forbundet med brugen af stabler udstyret med vippeudstyr?
 • Er stabler med vippeudstyret CE-mærket?
 • Foreligger der overensstemmelseserklæring og brugsanvisning udformet på dansk?

OVERVEJELSER EFTER KØB:

 • Sikre at brug, vedligeholdelse og eftersyn finder sted efter brugsanvisningen.
 • Sikre at den nødvendige instruktion og oplæring finder sted.
Leverandørliste

ErgoLift ApS
Telefon: 44600440 
www.ergolift.dk 

A/S N.P. Trucks
Telefon: 75647500 
www.np-trucks.dk